Ads Top

Nederlandse consument heeft geen besef van biomassa als duurzame energiebron


Het overgrote deel van de Nederlandse bevolking weet niet dat biomassa kan bijdragen aan een duurzame energievoorziening. Eenmaal op de hoogte van die mogelijkheid, wordt biomassa massaal omarmd. Energie uit biomassa kan de Nederlandse overheid helpen het dreigende tekort aan te vullen in de realisatie van de duurzame energieambitie voor 2020. Als het de consument maar niet teveel kost. Dit concludeert E.ON Benelux na recent onderzoek onder Nederlandse consumenten.
Nederland loopt achter bij haar ambitie om in 2020 ruim 14 procent van de energiebehoefte duurzaam op te wekken. Er is extra duurzame capaciteit nodig die van biomassa kan komen. De meeste Nederlanders vinden dat een goed idee, zo blijkt uit het onderzoek.
Vrijwel alle Nederlanders weten dat het klimaat verandert. Ruim 46 procent noemt CO2 als belangrijkste oorzaak, 45 procent wijst de oorzaak primair toe aan onze auto’s en brandstoffen. Duurzame energie helpt om de uitstoot van CO2 te verminderen en ruim 50 procent noemt wind als belangrijkste bron voor duurzame stroom. Zon en water worden respectievelijk door 19 en 18 procent als belangrijkste bron genoemd. Bijna 10 procent van de Nederlanders vindt kernenergie een duurzame bron, terwijl biomassa door slechts 3 procent wordt genoemd. De groep die bekend is met biomassa en deze associeert met energieopwekking is op alle fronten positiever over biomassa. Onbekend lijkt ook bij biomassa onbemind te maken.
Na een korte uitleg dat biomassa niet slechts gezien moet worden als afval of mest, maar ook als grondstof voor groene energie, raakten mensen al tijdens het onderzoek snel enthousiast. Ruim 93 procent zegt dan het belangrijk te vinden dat stroom met biomassa wordt opgewekt. De meerderheid kiest liever voor een biomassacentrale dan zonnepanelen om huishoudens van stroom te voorzien. Het draagvlak spreekt ook uit het feit dat de meerderheid van de Nederlandse bevolking zegt geen moeite te hebben met een nieuwe biomassacentrale in hun gemeente, terwijl recente ervaringen met bouwprojecten bewijzen dat NIMBY (Not In My BackYard) ook bij biomassa van toepassing is. Mensen willen meewerken aan biomassa-energie door bijvoorbeeld GFT te scheiden. De meerderheid maakt zich niet echt druk over de herkomst van biomassa, maar vindt wel dat het geen extra belasting mag leggen op milieu of voedselproductie. Het moet dus wel bekend zijn waar het vandaan komt. Groene energie mag volgens de consument niet duurder worden want consumenten willen niet meer betalen voor duurzaam opgewekte energie. Hogere kosten voor duurzame opwekking moeten via subsidies worden gecompenseerd en niet via hogere energieprijzen. Ondanks de positieve houding ten opzichte van biomassa is de bereidheid tot opoffering beperkt.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.