Ads Top

Koeien verzorgen energie Friese dorpen


Vandaag wordt de meest duurzame warmtecentrale in Nederland officieel geopend door burgemeester Ferd Crone van Leeuwarden en Bert de Vries, directeur Energie en Duurzaamheid bij het ministerie van Economische Zaken. De centrale gaat zo'n 1100 woningen in de wijk De Zuidlanden (Leeuwarden) van duurzame elektriciteit en warmte voorzien. Het is een schoolvoorbeeld van wat Essent buurtenergie noemt: het benutten van bronnen in de nabije omgeving om energie op te wekken voor lokaal gebruik. Vanwege de duurzame uitstraling van het gebouw, geïnspireerd op een Friese boerderij,  heeft de centrale de naam Eco Zathe gekregen.
De aanleiding voor de bouw van deze warmtecentrale is de doelstelling van de gemeente Leeuwarden om op termijn niet meer afhankelijk van fossiele brandstoffen te zijn. Voor de wijk De Zuidlanden stelde de gemeente een reductie van 50% op emissie van CO2 als eis. In samenwerking met GEM De Zuidlanden en Nij Bosma Zathe heeft Essent voor De Zuidlanden een innovatief duurzaam energiesysteem ontwikkeld dat sterk bijdraagt aan de energiedoelstelling van de gemeente Leeuwarden.
De brandstof (biogas) voor de nieuwe warmtecentrale wordt via een speciale biogasleiding van 5,5 km. aangeleverd door melkveeproefboerderij Nij Bosma Zathe. Daar wordt de mest van de koeien, samen met bijvoorbeeld gras en reststromen uit de voedingsindustrie, vergist. Bij het vergistingproces komt biogas vrij en dat wordt ingezet als brandstof voor de gasturbines van de warmtecentrale. De warmte die de centrale opwekt, wordt via een warmtenet teruggeleverd aan de woningen en instellingen in de wijk. Zo ontstaat een duurzame lokale oplossing voor een lokale energievraag.
Gemeente, Essent, Wetterskip Frysl(aa)n, industrie en diverse afnemers van warmte werken met adviesbureau E-kwadraat aan vervolgplannen voor duurzame warmte en benutting van restwarmte. Het einddoel is een ringleiding die warmtebronnen en verbruikers aan elkaar koppelt. Voor de eerste fase van de ringleiding is door Essent samen met het bedrijfsleven een aanvraag ingediend in de subsidieregeling UKP. De ondergrond van Leeuwarden is gunstig voor winning van aardwarmte en in de vervolgplannen zal geothermie een grote rol spelen. Ook biomassacentrales staan in de planning.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.