Ads Top

TU Delft onderzoekt CO2-opslag door bacteriën


De TU Delft neemt deel aan een Europees onderzoeksproject (CO2SolStock) dat zich richt op bacteriën die CO2 uit de atmosfeer kunnen halen en opslaan. Doel is onder meer het ontwikkelen van een experimentele testopstelling. In hun natuurlijke omgeving zijn bepaalde bacteriën in staat om CO2 uit de lucht op te nemen, te binden aan calcium om het daarna neer te laten slaan als kalksteen (calciumcarbonaat). In het project CO2SolStock zoekt men naar combinaties van bacterietype en leefomgeving die leiden tot een efficiënte CO2-opslag. Uiteindelijk hoopt men te komen tot een testopstelling
De nieuwe benadering heeft minder risico’s dan de traditionele technieken om koolstofdioxide op te slaan omdat CO2 wordt opgeslagen als vaste substantie in plaats van als gas. Bovendien wordt als koolstofbron CO2 uit de lucht gebruikt. De energie-intensieve processen die normaal nodig zijn om CO2 te concentreren, verdwijnen daarmee. De inzet van bacteriën kan in de toekomst een wapen worden in de strijd tegen CO2-uitstoot en het broeikaseffect. Een tweede toepassingsgebied is mogelijk de zogenoemde biocementatie, het laten verstevigen van bijvoorbeeld zandlichamen door bacteriën. Andere industriële processen die CO2 en/of calcium nodig hebben, kunnen wellicht ook van de nieuwe techniek gebruikmaken.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.