Ads Top

Biobrandstofvlucht lost problemen niet op


KLM vloog vandaag een demonstratievlucht met een vliegtuig dat deels op plantaardige brandstof vliegt. Milieudefensie is van mening van een dergelijke actie de luchtvaart niet duurzaam maakt. "Het energiegebruik en de klimaatimpact van vliegen blijven onverantwoord hoog. De beschikbaarheid en de prijs van plantaardige brandstoffen blijven problematisch."
Het areaal aan beschikbare landbouwgrond op de aarde is beperkt en zal door de opwarming van de aarde nog verder inkrimpen. Het is daarom onmogelijk om op verantwoorde wijze de nog immer groeiende vloot van vliegtuigen van brandstof te voorzien. Minder vliegen is daarom cruciaal. Ook vanwege de grote bijdrage van vliegtuigen aan het opwarmen van de aarde is inkrimpen van de luchtvloot essentieel. Ook vliegtuigen die op plantaardige brandstoffen vliegen brengen grote hoeveelheden stikstof en waterstof in de lucht, op hoogtes waarop deze stoffen als sterke broeikasgassen werken. Bovendien is de productie van biobrandstof verre van klimaatneutraal, door gebruik van kunstmest, verdringing van bos en het verwerkingsproces van planten tot brandstof. Dat KLM belooft alleen gewassen te gebruiken die niet concurreren met de voedselproductie en waar geen bos voor is gekapt. Dit lost de problemen die aan het gebruik van biobrandstoffen kleven niet op. De omvang van de aarde is beperkt en door een deel van de aarde te reserveren voor KLM-brandstof neemt de druk op de beschikbare akkergronden toe. Dit leidt uiteindelijk tot duurder voedsel en tot het opofferen van natuurgebieden ten behoeve van de landbouw.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.