Ads Top

Douwe Egberts stookt biogas


De koffiebranderij van Sara Lee/Douwe Egberts (DE) in Joure heeft haar energie-efficiency de afgelopen drie jaar met een kwart verbeterd. Als het energiegebruik per eenheid product voor 2006 op 100 wordt gesteld, dan ligt deze nu op 75, aldus Wiebe Jongsma, hoofd technologie van DE. Sinds vorig jaar wordt ook biogas uit de anearobe waterzuivering van de fabriek verstookt. Dat biogas wordt al sinds midden jaren tachtig afgevangen, maar is steeds afgefakkeld.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.