Ads Top

Polen: marktverkenning duurzame energie


In Polen is de opwekking van energie hoofdzakelijk gebaseerd op het gebruik van fossiele brandstoffen. Als gevolg van de groeiende bezorgdheid over het milieu en de klimaatverandering komt de aandacht meer en meer te liggen op duurzame energiebronnen zoals windenergie, bio-energie (inclusief biogas), waterkracht, aardwarmte en zonne-energie. De Poolse markt voor duurzame energie ontwikkelt zich daardoor in snel tempo.
Met een groot potentieel voor energieproductie uit windenergie, vaste biomassa en biogas valt te verwachten dat Polen de komende jaren diverse duurzame-energieprojecten wil realiseren. Om de mogelijkheden voor Nederlandse bedrijven in kaart te brengen is het marktrapport 'Poland - Renewable Energy' gemaakt.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.