Ads Top

Sneller verdienen met zonnepanelen

De prijzen van zonnepanelen dalen, terwijl de energieprijzen blijven stijgen. Dit betekent dat zonnepanelen steeds sneller financieel aantrekkelijk zijn voor veel meer huishoudens. "Na zo'n vijftien jaar kun je echt gaan verdienen met je eigen groene stroom, veel sneller dan een aantal jaren geleden", zegt directeur Vera Dalm van voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal. Op de site van Milieu Centraal kunnen consumenten uitrekenen wat de kosten en baten zijn van zonnepanelen in hun persoonlijke situatie.
Voor nog geen 5.000 euro kan een huishouden negen panelen kopen, inclusief toebehoren als omvormer en kabels. Daarmee bespaart het gezin jaarlijks circa 320 euro aan stroom. Gerekend met de huidige stroomprijzen zijn deze mensen na vijftien jaar uit de kosten; daarna gaan de panelen nog vele jaren mee en verdienen ze echt op de eigen stroom. Bij stijgende energieprijzen - en dat is al jaren het geval - begint het verdienen al eerder. Daarnaast bespaart het huishouden elk jaar bijna 800 kg CO2, en dat is gunstig voor het klimaat.
De zonnepanelenmarkt is het laatste jaar sterk in beweging. Er zijn steeds meer aanbieders en de prijzen gaan omlaag. Daardoor worden de panelen voor steeds meer mensen haalbaar, ook zonder aanschafsubsidie. Belangrijk is wel, dat het dak gunstig gelegen is. Dat betekent liefst een ligging op het zuiden of zuidwesten, in een juiste hellingsgraad en zonder schaduw van omliggende panden of bomen.
Iedereen kan op de website van Milieu Centraal nagaan of zonnepanelen gunstig kunnen zijn in de eigen situatie. Dit Advies op Maat is een gratis dienst. Milieu Centraal is onafhankelijk en rekent met gemiddelde marktprijzen en realistische opbrengstverwachtingen. De uitkomsten geven een goede indicatie, op basis waarvan consumenten kunnen beslissen of het zinvol is om offertes aan te vragen. De Advies op Maatmodule is in te vullen op www.milieucentraal.nl/zonnepanelen.
Wie interesse heeft in zonne-energie, kan van 7 mei tot en met 15 mei ook zijn licht opsteken bij particulieren die al zonnepanelen hebben. Veel mensen stellen dan hun huis open en vertellen over hun ervaringen. Naast zonnepanelen voor stroom is het mogelijk om met een zonneboiler warm water te maken.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.