Ads Top

Nederland nog niet klaar voor elektrisch rijden

De Nederlandse autorijder laat de elektrische auto vooralsnog links liggen. Praktische problemen als geringe actieradius en het ontbreken van voldoende laadpunten onderweg worden als onoverkomelijke hinderpalen gezien. Ook vindt men elektrische auto's nog veel te duur en wil men niet meer betalen voor een stroomauto. Anderzijds zijn meer fiscale voordelen en een grotere praktische bruikbaarheid redenen om mensen op andere gedachten te brengen. Dit en meer blijkt uit onderzoek van Autovisie onder 534 consumenten.
De voordelen van stroomauto's zijn volgens de respondenten evident, waarbij bijna de helft vooral de winst op milieugebied als pluspunt noemt. Ook de lagere prijs van stroom in vergelijking tot benzine of diesel en de fiscale voordelen worden door de ondervraagden als belangrijk voordeel opgegeven. Als grootste nadeel geldt voor 43% van de respondenten het feit dat er niet ver genoeg op een acculading kan worden gereden. Vooral mannen hebben daar problemen mee, 48 % geeft dat op als dé reden om niet over te stappen. Bij vrouwen is dat 10 % minder. Bij hen speelt ook de veel hogere aanschafprijs van de elektrische auto een belangrijke rol. Velen geven aan dat ze het best zouden willen (lijkt me geweldig''), maar geven in een adem (maar het is me te duur'') de praktijk in hun commentaar weer.
Dat de elektrisch aangedreven auto onder automobilisten niet echt 'leeft', wordt duidelijk uit de antwoorden op de vraag 'Heeft u wel eens overwogen een elektrische auto te kopen?' Maar liefst 460 mensen geven daarop een 'Nee' als antwoord. 12% zegt dat er wel eens aan is gedacht en slechts en twéé personen zijn in het bezit van een elektrisch aangedreven voertuig.
Een en ander betekent niet dat de Nederlander ook op langere termijn niets ziet in elektrisch autorijden: 225 mensen (42 % ) beantwoorden de vraag 'Elektrisch rijden heeft de toekomst' met een volmondig 'Ja'. 45% weet echter niet wanneer de tijd rijp is om over te gaan op stroom. Slechts 1% verwacht dat dit binnen twee jaar kan. Een groep van 16% denkt dat dit nog minstens vijf tot tien jaar duurt en 17% denkt dat het nog tien tot twintig jaar wachten is.
Verder blijkt uit het onderzoek van Autovisie dat een groot deel van de Nederlanders tevreden is over de huidige aanpak van de files. 51% is positief op een eventueel inhaalverbod voor vrachtwagens en 56% is voor het 24 uur per dag openstellen van de zogenaamde spitsstroken. Maar liefst 78% weet zeker of denkt dat men nu weer zou slagen bij het opnieuw afleggen van het rij-examen. Net iets meer dan de helft zou het onterecht vinden als bij het bereiken van de 70-jarige leeftijd opnieuw examen zou moeten worden gedaan. Tot slot: in het leven van ruim 70% van de ondervraagden neemt de auto een uiterst belangrijke rol in. Een minderheid van 17% beantwoordt die vraag met 'neutraal', terwijl slechts 12% de auto niet of helemaal niet belangrijk vindt.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.