Ads Top

Meer restproducten toegelaten bij co-mestvergisting

Zo'n 100 boeren in Nederland hebben op dit ogenblik een co-mestvergister, d.w.z. dat zij hun mengmest, samen met andere producten, vergisten om er biogas, elektriciteit en warmte uit te halen. Er wordt in Nederland al netto 470 miljoen kWh opgewekt door het vergisten van mest. Het vergistingsproces verbetert als naast mest ook andere natuurlijke producten worden toegevoegd, zoals resten uit de voedingsindustrie.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.