Ads Top

Bouw E.ON centrale Maasvlakte kan doorgaan

De Raad van State heeft van de drie vergunningen die aan E.ON Benelux zijn verleend voor de kolen/biomassacentrale op de Maasvlakte er twee in stand gelaten na bezwaarprocedures van belangenorganisaties. Eén beslissing op het bezwaar tegen een vergunning is op enkele punten onvoldoende onderbouwd. Door de uitspraken van de Raad van State kan de bouw van de E.ON centrale doorgaan.
De Raad van State heeft het beroep tegen de bouwvergunning, die is afgegeven door de gemeente Rotterdam, ongegrond verklaard. Deze vergunning is daarmee onherroepelijk. Hetzelfde geldt voor de vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet die door de provincie Zeeland is afgegeven.
De provincie Zuid-Holland heeft haar beslissing over de bezwaren tegen de Natuurbeschermingswetsvergunning, aldus de Raad van State, op enkele punten onvoldoende onderbouwd. De provincie Zuid-Holland moet haar beslissing beter motiveren, met name over de vraag wat de effecten van stikstof voor omliggende natuurgebieden zijn.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.