Ads Top

Huidige energiebesparing nog onvoldoende

Het advies 'Energiebesparing bestaande woningen: maak er echt werk van!' van het Nicis Adviescollege (NAC) Duurzame stedelijke ontwikkeling, is in Nieuwspoort overhandigd aan Sharon Dijksma, voorzitter van de Vaste Kamercommissie Binnenlandse Zaken en Mark Frequin, directeur-generaal Wonen, Wijken en Integratie. "De huidige energiebesparing is niet voldoende om in 2020 twintig procent energiebesparing voor de gehele woningvoorraad te behalen", aldus Mirjam de Rijk, wethouder in Utrecht en voorzitter van dit NAC. Het Adviescollege wil tot een doorbraak komen in het energiebesparingvraagstuk van bestaande woningen."Energieprestaties moeten meetbaar zijn en moet je elkaar hier op aan kunnen spreken. Een uitstekend voorbeeld is het energielabel, dit moet verder worden doorgezet", aldus de reactie van Frequin.
Klimaatstraatfeesten, energieboxen, modelhuizen: het zijn voorbeelden van projecten in steden die als doel hebben energiebesparing in bestaande woningen te bereiken. Deze initiatieven zijn lang niet voldoende. Er zijn in Europa afspraken gemaakt voor het besparen van energie. Voor Nederland betekent dit een reductie van 20% in 2020 ten opzichte van 1990. Als steden zich aan die afspraak willen houden moeten zij het energieverbruik van woningen drastisch terug dringen. Er moeten in Nederland 300.000 tot 500.000 woningen per jaar worden aangepast om de doelstelling te halen; een vrijwel onmogelijk opgave. Het Nicis Adviescollege beveelt de steden aan gebruik te maken van elkaars kennis en ervaring en positieve projectresultaten uit te nutten. De focus moet komen te liggen op het mogelijk maken van nieuwe financiële arrangementen en het stimuleren van de ontwikkeling van een totaalaanbod.
Energiebesparing krijgt nu weinig prioriteit in het kabinetsbeleid. Dit terwijl het kabinet een 'Green Deal' met de samenleving beoogt, mede door voortzetting en versterking van de nationale aanpak van energiebesparing. De Green Deal is nog niet uitgewerkt in het regeerakkoord. Met deze aanbevelingen vanuit het Nicis Adviescollege voor de gemeenten wordt input gegeven voor de verder uitwerking van de Green Deal, in het bijzonder voor energiebesparing in bestaande woningen.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.