Ads Top

KEMA legt basis voor ontwikkeling Duitse offshore mega windparken

Energieadvies en, test- en certificatiebedrijf KEMA heeft de Europese aanbesteding gewonnen voor de Front End Engineering Design Study (FEED studie) voor twee offshore mega windparken in de Duitse Noordzee. Het Duitse energiebedrijf EnBW Energie Baden-Württemberg AG had de aanbesteding uitgeschreven. Na realisatie zullen de windparken een maximum capaciteit hebben van 1.200 Megawatt en ongeveer 4,5 miljard kilowattuur per jaar produceren, gelijk aan het jaarlijkse verbruik van 1,2 miljoen huishoudens. De twee windparken zijn van groot belang voor het realiseren van de Duitse windenergiedoelstelling - tot 25.000 Megawatt geïnstalleerd offshore windvermogen per 2030 - en moeten gereed zijn op 31 december 2015. De resultaten van de FEED vormen de basis voor de verdere projectplanning en investeringsbeslissingen van EnBW. De twee offshore windparken, waarvoor de vergunningen reeds zijn afgeven, worden ongeveer 85 kilometer ten noorden van het eiland Borkum gebouwd. De totale capaciteit van de twee windparken bedraagt 1.200 Megawatt, afhankelijk van de uiteindelijke opstelling en het ontwerp van de windturbinegenerator (WTG). De totale oppervlakte van de parken is 105 vierkante kilometer met een waterdiepte tussen 38 en 40 meter. KEMA is verantwoordelijk voor het opstellen en evalueren van diverse ontwerpconcepten, zoals de lay-out van het park, WTG-keuze, funderingstypes, platformconcepten, installatieprocedures en maritieme logistiek. Deze uitkomsten zijn een belangrijke bouwsteen voor het uiteindelijke ontwerp van de offshore windparken, dat zal worden uitgevoerd conform de specificaties van de Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie - het Duitse Federale Kantoor voor Zeescheepvaart en Hydrografie (BSH).
Het rendement van de twee windparken wordt geoptimaliseerd doordat KEMA in het businessmodel door middel van risico- en gevoeligheidsanalyses rekening houdt met de eigendomskostenposten gedurende de gehele levenscyclus zoals inkoop, constructie, bedrijfsvoering en ontmanteling. Belangrijke elementen hierbij zijn bedrijfsvoering en onderhoud, waaronder bemanningsvervoer, scheepstypes, helikoptertransport en accommodatieplatforms. De studie zal worden uitgevoerd door een internationaal team van KEMA uit de vestigingen in Arnhem, Bonn, Dresden en Hamburg. KEMA wordt bij dit project ondersteund door IMS Ingenieurgesellschaft GmbH, Hamburg, en DEWI GmbH, Wilhelmshaven.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.