Ads Top

Gemeente geeft reactie op startnotitie C.GEN centrale

C.GEN heeft het voornemen om een waterstof elektriciteitscentrale te bouwen in de Sloehaven. Deze centrale zal elektriciteit opwekken uit steenkool, petcoke, aardgas en schone biomassa. De gemeente Borsele heeft een zienswijze ingediend tegen de startnotitie van de milieu effect rapportage (MER) met het verzoek om rekening te houden met onder andere het milieu, het geluid voor de omliggende dorpen, de energiebehoefte en het landschap. De gemeente Borsele wil dat er in de MERstudie rekening wordt gehouden met de milieueffecten, zoals geluid en luchtverontreiniging, maar ook de aan- en afvoer van grondstoffen en energie. Verder vindt zij de methode van koeling van belang en de invloed daarvan op de Westerschelde. Daarnaast wil zij dat duidelijk wordt hoe het zicht wordt voor de omliggende gemeenten. De gemeente wil verder dat C.GEN in de MERstudie de elektriciteitsbehoefte nu en in de toekomst meeneemt. Hierbij denkt Borsele ook aan de ontwikkelingen op wind- en zonne-energie. Ook geeft de gemeente aan dat één van de vier locaties ook in de merprocedures van de WCT en de tweede kerncentrale wordt geclaimd.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.