Ads Top

Mini windturbines goed voor 100 GWh in 2020

Mini windturbines zijn in 2020 goed voor de opwekking van 100 GWh duurzame elektriciteit en zorgen daarmee voor circa 56 kton CO2-reductie per jaar. Het aantal miniturbines in Nederland is dan fors gegroeid. Die ambitie staat te lezen in het zojuist verschenen 'Visiedocument mini windturbines' van de Nederlandse Wind Energie Associatie (NWEA).
Mini windturbines maken het mogelijk om windenergie te benutten voor de elektriciteitsopwekking op die locaties waar geen grote windturbines geplaatst kunnen worden. Het gaat bijvoorbeeld om plaatsing op daken of direct naast gebouwen in de stad of midden op het industrieterrein. De door miniturbines opgewekte elektriciteit wordt ter plekke verbruikt of geleverd aan het elektriciteitsnet. Omdat de turbines vooral elektriciteit leveren 'achter de meter' (voor direct eigen verbruik), zijn ze het best te vergelijken met zonnepanelen.
Nederland telt verschillende fabrikanten van miniturbines en andere bedrijven die actief op deze markt zijn. Deze hebben zich in 2007 verenigd binnen NWEA in de Commissie Miniturbines. In Nederland zelf staan op dit moment ongeveer 300 miniturbines; er staan er inmiddels veel meer van Nederlands fabricaat in het buitenland. Naar verwachting zullen tot 2012 ongeveer 7.200 mini windturbines in Nederland worden geplaatst. Om de opwekking van 100 GWh elektriciteit in 2020 mogelijk te maken, zullen daarna per jaar zo'n 5.000 miniturbines geplaatst moeten worden. Daartoe zullen regels en voorschriften helder moeten zijn en zal de overheid een stimuleringsbeleid dienen te voeren en miniturbines een plek moeten toebedelen in de energietransitie. Zo is de huidige wet- en regelgeving nog te veel gebaseerd op de richtlijnen die gelden voor grote windturbines. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor de stimuleringsregeling SDE.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.