Ads Top

Harmonisatie duurzame elektriciteitkeurmerken noodzak


Duurzame elektriciteitkeurmerken verschillen internationaal sterk van elkaar. Afnemers van elektriciteit hebben hierdoor moeite om hun wereldwijde inkoop van duurzame elektriciteit strategisch op te zetten. Dit blijkt uit het 'Green Electricity Making a Difference' onderzoek van accountants- en adviesorganisatie PricewaterhouseCoopers (PwC). Harmonisatie van de verschillende keurmerken op internationaal niveau is volgens het rapport noodzakelijk.
De elektriciteit van energiebedrijven krijgt een keurmerk als deze voldoet aan specifieke eisen en criteria op het gebied van duurzame elektriciteitopwekking. Afnemers, zoals internationaal opererende ondernemingen, hechten waarde aan zo'n keurmerk, omdat ze bij aanschaf van groene elektriciteit weten dat ze een bewuste keuze maken. Veel internationale ondernemingen leggen bovendien verantwoording af over hun impact op het milieu. Hierin speelt ook de inkoop van groene elektriciteit een belangrijke rol. Door de lokale focus van de bestaande keurmerken proberen internationale ondernemingen tevergeefs een wereldwijde strategie op te zetten voor de inkoop van duurzame elektriciteit. Het rapport stelt dat harmonisatie van de keurmerken noodzakelijk is. Er wordt echter geen aanstalten gemaakt om een internationaal criteriasysteem op te zetten. Een Europees initiatief, het European Green Electricity Network, werd zelfs begin dit jaar beëindigd.
Toch is dit volgens Klaas van den Berg, sustainability leader bij PricewaterhouseCoopers, een belangrijke randvoorwaarde voor bedrijven die een duurzame inkoopstrategie van elektriciteit willen opstellen. "Een benadering zoals we die kennen bij bijvoorbeeld het FSC-keurmerk voor bosbeheer is een goede invalshoek om tot een internationaal duurzaam elektriciteitlabel te komen. Het FSC-keurmerk is gebaseerd op basisstandaarden, die per land of regio een eigen invulling kennen. Onafhankelijke controleurs bepalen of de standaarden worden nageleefd en zijn bevoegd om een keurmerk te geven." Een belangrijke taak ligt er voor regelgevers om de randvoorwaarden voor duurzame elektriciteit op te stellen. PwC heeft de diverse keurmerken onderzocht aan de hand van de volgende categorieën: organisatie, balans, transparantie, ecologie en sociale en economische criteria.
Het rapport toont volgens Klaas van den Berg tevens aan dat Nederland vooral op het gebied van transparantie achterloopt met betrekking tot eisen rondom elektriciteitkeurmerken. "13 van de 17 onderzochte Europese keurmerken vermeldt van welke bron de elektriciteit komt. In hetzelfde aantal landen gaan de keurmerken zelfs een stap verder en wordt de herkomst gegarandeerd. De keurmerkeisen in Nederland blijven in beide gevallen achter. Het belang is er, want betere communicatie en verhoogde transparantie over de herkomst van duurzame elektriciteit draagt bij aan het oorspronkelijke doel: een betere marktwerking én vraag van afnemers op het gebied van duurzame elektriciteit."

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.