Ads Top

'Aantal windmolens op land verdubbelen'


Het aantal windmolens in Nederland moeten binnen twee jaar worden verdubbeld. De ministeries van VROM, EZ en LNV, de koepelorganisaties VNG, IPO en LTO Nederland, natuur- en milieuorganisaties, ODE, NWEA hebben zich vastgelegd op deze doelstelling. Om meer windenergie op land te realiseren wordt ook haast gemaakt met het wegnemen van knelpunten op het gebied van radar en geluid. Daarnaast werkt het Rijk aan een voorstel om de bevoegdheid van windenergieprojecten van meer dan 15 Megawatt bij de provincies te leggen in plaats van de gemeenten.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.