Ads Top

2446 toezeggingen subsidie zonnepanelen

De afgelopen twee weken hebben 2446 burgers een subsidietoezegging van SenterNovem ontvangen voor het plaatsen van zonnepanelen. Zij kunnen nu overgaan tot realisatie. SenterNovem voert namens minister Maria van der Hoeven van Economische Zaken de Subsidieregeling Duurzame Energie (SDE) uit. De subsidie voor zonnepanelen is onderdeel van deze regeling. Met deze toezeggingen is het beschikbare subsidieplafond van 62 miljoen euro nagenoeg bereikt voor kleine installaties van tussen de 0,6 en 15 kWp (kiloWatt piekvermogen). Enkele subsidietoezeggingen volgen nog in de komende dagen. Voor grote zon pv installaties (van 15 tot 100 kWp) heeft SenterNovem aan indieners van de meeste projecten die binnen de budgetgrens van 26 miljoen euro (ongeveer 70 indieners ) vallen, om meer informatie gevraagd die nodig is voor de beoordeling van de subsidieaanvraag. De verwachting is dat vóór 1 september de subsidietoewijzing kan zijn afgerond.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.