Ads Top

Subsidie voor twaalf innovatieve samenwerkingsprojecten

Innovatie in Fryslân is belangrijk. Daarom wordt ruim 2 miljoen euro subsidie verleend aan twaalf innovatieve projecten in Fryslân. Innovatie is goed voor de economische ontwikkeling en is tegelijkertijd een risicovolle en kostbare aangelegenheid.

Vandaar dat het geld beschikbaar wordt gesteld vanuit het Regionaal Innovatie Programma Fryslân Fernijt IV. Daarnaast betaalt het ministerie van Economische Zaken en het Samenwerkingsverband Noord-Nederland mee.

De gehonoreerde projecten dragen bij aan een zekere, schone en efficiënte energieproductie, duurzame landbouw, schone veilige watervoorziening, gezondheid en veilige en gezonde voeding.

Een project beoogt optimalisatie van de brandnetelteelt en verhoging van de eiwit- en vezelopbrengst per hectare door meerdere elementen van de brandnetel te verwerken.

Een ander project ontwikkelt een meetinstrument, waarmee de ecologische oppervlaktewaterkwaliteit continu kan worden gemonitord en het watersysteem optimaal kan worden beheerst.

Doel van weer een ander project is een bijdrage te leveren aan vermindering van het antibioticagebruik in de melkveehouderij door de ontwikkeling van een alternatief middel dat gebaseerd is op natuurlijke antistoffen van de koe.

Van 2 februari tot 13 maart 2015 kunnen ondernemers opnieuw aanvragen indienen om in aanmerking te komen voor een subsidie. Het subsidieplafond voor deze derde en tevens laatste tender is vastgesteld op € 1.739.655. Deze wordt opnieuw beschikbaar gesteld voor innovatieve samenwerkingsprojecten die een bijdrage leveren aan de volgende maatschappelijke uitdagingen: gezondheid, demografie en welzijn, voedselzekerheid, duurzame landbouw en bio-economie, zekere, schone en efficiënte energie en schone, veilige watervoorziening.


Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.