Ads Top

Electrabel: onjuiste verklaring van Zero Emission Solutions

Electrabel zegt verbaasd te zijn over de verklaringen van het bureau ‘Zero Emission Solutions’, die vandaag in De Morgen zijn verschenen. Tijdens de vorige legislatuur heeft de regering minister Wathelet een mandaat gegeven om met Electrabel, Groep GDF SUEZ en EDF – mede-eigenaar van Tihange 1 – te onderhandelen over een verlenging van de levensduur van de kerncentrale met 10 jaar.

Na enkele maanden van discussies bereikten de Belgische staat, EDF Belgium en Electrabel, Groep GDF SUEZ een akkoord. Begin 2014 ondertekenden ze een conventie die de economische parameters bepaalt voor de verlenging van de levensduur van Tihange 1 met 10 jaar – zoals toegestaan door de wet van 18 december 2013. Deze conventie legt het vereiste kader vast om over te kunnen gaan tot de investeringen voor een bedrag van 0,6 miljard euro, die nodig zijn voor de verlenging.

In tegenstelling tot wat het bureau ‘Zero Emmision Solutions’ beweert, voorziet de conventie volgens het energiebedrijf nergens een gegarandeerde prijs per geproduceerde MWh. De conventie biedt een juridisch kader dat de privépartners toelaat om in eerste instantie hun operationele kosten en hun investeringen te dekken. Het kader maakt in de toekomst ook een redelijke vergoeding van de investeringen mogelijk, en dit voorafgaand aan de betaling van een vergoeding aan de Belgische staat. De berekening van deze vergoeding wordt jaarlijks door de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas gecontroleerd. Het gekozen mechanisme is er een waarbij de marge gedeeld wordt, van een gegarandeerde prijs is geen sprake. De staat moet dus in geen geval een bedrag betalen aan de mede-eigenaren van Tihange 1. Aan het eind dragen de privépartners volledig het economische en industriële risico.

Electrabel herinnert er ook aan dat de verlenging van de uitbating van Tihange 1 met 10 jaar, en de enorme investeringen die hieraan verbonden zijn, het land en de regio ten goede komen door de economisch positieve impact. Deze industriële activiteit, eigen aan de regio, brengt immers directe en indirecte werkgelegenheid met zich mee. De investeringen in de centrale en de werken die hieraan verbonden zijn, gebeuren volledig onder toezicht van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle. Een team van bijna 100 medewerkers van Electrabel en Groep GDF SUEZ, bijgestaan door de operationele teams, wordt helemaal voor dit project ingezet.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.