Ads Top

Biologische glastuinbouw niet zuinig met energie


Enkele sectoren van de biologische land- en tuinbouw gebruiken relatief veel energie. Zo hebben biologische glastuinders per eenheid product ruim twee keer zoveel energie nodig als hun collega's uit de gangbare glastuinbouw. De biologische varkenshouderij verbruikt ook meer energie en heeft een hogere broeikasgasemissie per eenheid product dan de gangbare houderij. In de akkerbouw en de vollegrondsgroente liggen energieverbruik en CO2-uitstoot vrijwel gelijk. De biologische melkveehouderij presteert op het gebied van energieverbruik en broeikasgassen beter dan de gangbare.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.