Ads Top

Capgemini en TexelEnergie ondersteunen gemeente Texel in realiseren duurzame energiedoelstellingen

De Gemeente Texel wil in 2020 volledig in de eigen energiebehoefte voorzien door middel van duurzame energie. Om deze doelstelling te bereiken heeft de gemeente Texel een intentieverklaring ondertekend met TexelEnergie en Capgemini Nederland B.V. (“Capgemini”). Het doel is om gezamenlijk een programma uit te voeren waarmee Texel in 2020 duurzame energieneutraliteit kan realiseren, op basis van hernieuwbare energiebronnen.
De gemeente Texel wil zich nadrukkelijker richten op open innovaties op het gebied van duurzame energie. Hierdoor wordt, naast de doelstelling om in 2020 duurzame energieneutraliteit te bewerkstelligen, ook duurzaamheidstoerisme bevorderd en de lokale economie versterkt. De Gemeente Texel, TexelEnergie en Capgemini vormen het kernteam van het programma, dat nadrukkelijk openstaat voor andere partijen die innovatieve oplossingen bieden op het gebied van duurzame energievormen.
Het projectbureau “Texel 2020” biedt een afgebakend gebied als proeftuin om innovaties op het gebied van duurzame energie te realiseren. Natuurlijk biedt het ook voor bestaande duurzame energie oplossingen ruimte. Daarnaast is er ruimte om met energie gerelateerde onderwerpen te experimenteren zoals bijvoorbeeld elektrisch rijden, smart grid, smart city. Het projectbureau is de centrale ingang voor het aanmelden van projecten en biedt ook de mogelijkheid tot het leveren van diensten ten behoeve van projecten.
Eric Hercules wethouder Wonen & Economie van de gemeente Texel: ‘Voor Texel is de samenwerking met Capgemini en TexelEnergie heel interessant. TexelEnergie is onze lokale energieleverancier en Capgemini heeft veel deskundigheid op het gebied van ‘smart grid’ een zogenaamd slim netwerk. Smart grid maakt het simpel gezegd mogelijk om, ook kleinschalig, duurzaam opgewekte energie aan het reguliere stroomnetwerk te leveren en daadwerkelijk te gebruiken. Een belangrijke meerwaarde voor onze lokale economie.’ Directeur van TexelEnergie Brendan de Graaf voegt daaraan toe: ‘Met de samenwerking beogen wij ondermeer de verschillende lopende en toekomstige initiatieven op Texel op elkaar af te stemmen. Dat juichen wij van harte toe. De samenwerking maakt het mogelijk een grote slag te maken in het realiseren van de doelstellingen van de gemeente Texel om het eiland zelfvoorzienend te maken.’

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.