Ads Top

Modelovereenkomst TenneT en VEMW

TenneT en VEMW  hebben overeenstemming bereikt over een modelovereenkomst voor bedrijven die aangesloten zijn op het hoogspanningsnet van TenneT. Dit document verschaft duidelijkheid en eenduidigheid over de rechten en plichten rondom aansluitingen op het hoogspanningsnet en zal breed gebruikt gaan worden.
In de modelovereenkomst, bestaande uit een standaard aansluit- en transportovereenkomst en standaard algemene voorwaarden, staan de rechten en plichten van zowel elektriciteitstransporteur TenneT als de rechtstreeks op haar net aangesloten partijen vermeld. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om afspraken over de hoeveelheid elektriciteit die de aangeslotene kan invoeden op - of afnemen van - het hoogspanningsnet, het onderhoud van de aansluiting, de facturering en betaling als ook de aansprakelijkheid. Het model is ontwikkeld door elektriciteitstransporteur TenneT en voorgelegd aan VEMW, die als belangenbehartiger van zakelijke energiegebruikers optreedt.
TenneT gaat de modelovereenkomst zowel gebruiken voor bestaande als nieuwe klanten op het 110 en 150 kV.   TenneT nam na de overname van deze netten van de regionale netbeheerders voor een beperkte periode ook de overeenkomst met de aangeslotenen van de regionale netbeheerders over. TenneT zal individuele klanten in de komende maanden benaderen.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.