Ads Top

Energie uit biogas voor sportcentrum' It Gryn' in Stiens

Maatschap De Boer - Talsma uit Stiens heeft vorig jaar van het Ministerie van Economische Zaken officieel subsidie toegekend gekregen om energie te produceren vanuit een co-mestvergistings installatie voor het sportcentrum `It Gryn' in Stiens. De subsidie is toegekend voor een periode van 12 jaar. Hiermee staat de weg open de levering van energie aan het sportcomplex op termijn te realiseren en is daarmee uniek in Friesland.
Op donderdag 21 juli werd het definitieve contract ondertekend tussen de heer Luuk de Boer van Mts. De Boer - Talsma en de gemeente Leeuwarderadeel. Hiermee is grote stap gezet om tot realisering te komen.
`It Gryn' heeft een hoge energievraag met hoge energiekosten tot gevolg. Dat is voor het gemeentebestuur reden geweest naar een alternatieve en duurzame vorm van energie te zoeken. Omdat Mts De Boer
- Talsma, op korte afstand gelegen van het sportcentrum, de intentie had de energiecapaciteit uit te gaan breiden is besloten te onderzoeken of een koppeling tussen sportcentrum en de biogasinstallatie interessant was. Een haalbaarheidsonderzoek, uitgevoerd door `E kwadraat advies', beantwoorde die vraag positief.
Mts de Boer - Talsma exploiteert een biogasinstallatie. Veelal wordt het biogas - verkregen door co-vergisting - bij een agrarisch bedrijf middels een Warmte Kracht Koppeling (WKK) omgezet naar stroom. In veel gevallen wordt de hierbij vrij gekomen warmte niet benut.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.