Ads Top

'Benzinepompen in Europa mengen oerbosvernietigende biobrandstoffen'

Automobilisten helpen ongewild en onbewust mee aan vernietiging van oerbossen door het tanken van zogenaamde biobrandstoffen. Dat zegt Greenpeace. Een studie naar de brandstof bij tankstations in negen Europese landen toont aan dat de bijgemengde biobrandstoffen in veel gevallen gemaakt zijn van palmolie, soja en raapzaad. Onderzoek in opdracht van de Europese Commissie laat zien dat deze biobrandstoffen naast directe ontbossing ook bijdragen aan indirecte landconversie zoals ontbossing en daardoor juist schadelijker zijn voor het klimaat dan fossiele brandstoffen.
Afgelopen december heeft de Europese Commissie toegezegd verschillende opties te onderzoeken om indirecte landgebruik veranderingen, (Indirect Land Use Change, afgekort ILUC) mee te wegen in de duurzaamheidscriteria voor biobrandstoffen. Deze duurzaamheidscriteria moeten ervoor zorgen dat alleen biobrandstoffen die duurzaam zijn en die de broeikasgasuitstoot daadwerkelijk verminderen worden gestimuleerd door de EU. Het doel van het EU hernieuwbare brandstoffen beleid is namelijk om de broeikasgasuitstoot in te perken om klimaatverandering tegen te gaan. Maar met het bijmengen van de biobrandstoffen die nu bij de tankstations zijn aangetroffen wordt het omgekeerde bereikt; er wordt meer uitgestoten, wat het klimaatprobleem juist verergert. Ondanks de recente studie die door de Europese commissie was uitgezet en die dit onomstotelijk vaststelt, laait het debat in Brussel hoog op of deze ILUC factor wel moet worden meegewogen.
Het EU-beleid voor hernieuwbare brandstoffen zal het gebruik van biobrandstoffen opdrijven, volgens een analyse van de overheidsplannen zal in 2020 170% meer biobrandstof verbruikt worden dan vandaag de dag. 71% daarvan zal biodiesel zijn.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.