Ads Top

Succes met energieneutrale scholen en kantoren

Energieneutraal bouwen in de utiliteitsbouw heeft de toekomst. Dat bewijzen vijftien innovatieve projecten die ondersteuning krijgen vanuit de tender Unieke Kansen Programma Naar Energieneutrale Scholen en Kantoren (UKP NESK). De zeven scholen en acht kantoren die gesteund worden vanuit UKP NESK voldoen nu al aan de energie-eisen van 2020. Op 23 september kregen ze hiervoor eencertificaat van het ministerie van VROM-WWI.
Het ministerie heeft via de tender in totaal 6,5 miljoen euro subsidie beschikbaar gesteld voor de praktijkprojecten. Hiermee wil VROM de sector stimuleren de omslag te maken naar energieneutraal bouwen in 2020. Een belangrijk doel van UKP NESK is te leren van elkaars ervaringen - technisch, procesmatig en financieel. Op 23 september hebben de betrokken organisaties elkaar en elkaars projecten leren kennen, wat van belang is voor de onderlinge samenwerking en kennisuitwisseling tussen de vele disciplines.
De NESK-projecten zetten in op innovatie, energiebesparing en duurzame energie. Het gaat daarbij niet alleen om technische innovaties en combinaties, maar vooral om nieuwe samenwerkingsvormen en financieringsconstructies zoals prestatiecontracten. Enthousiasme en doorzettingsvermogen zijn essentieel om dergelijke ambitieuze projecten daadwerkelijk te realiseren. Van belang is ook om ambities vroegtijdig vast te leggen, deze meetbaar te maken en ervoor te zorgen dat ze tijdens het ontwerptraject gegarandeerd blijven. Een andere belangrijke succesfactor betreft het maken van goede afspraken over het verdelen van risico's.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.