Ads Top

Essent bouwt illegaal in beschermde Waddenzee

Essent bouwt illegaal een koelwaterinstallatie in de Waddenzee. Het energiebedrijf heeft geen vergunning voor de installatie, bedoeld voor de kolencentrale die Essent bouwt in de Eemshaven. Greenpeace vraagt vanochtend de rechtbank Groningen om ervoor te zorgen dat Essent de bouw onmiddellijk staakt.
Rolf Schipper, campagneleider Klimaat en Energie bij Greenpeace: "De Waddenzee is een kwetsbaar en daarom beschermd natuurgebied. Sinds 2006 geldt hier een bouwstop. Toch bouwt Essent hier, zonder vergunning, een enorme koelwaterinstallatie. Wij willen dat deze bouwwerkzaamheden onmiddellijk worden stilgelegd."
Door de bouw verdwijnt ten minste 3,1 hectare beschermd natuurgebied. Via het koelwatersysteem wil Essent dagelijks miljoenen liters warm water in de Waddenzee lozen. Dat zal een grote negatieve impact hebben op de waterhuishouding.
Op 8 september wees Greenpeace de gemeente Eemsmond op de overtreding van Essent. Het handhavingsverzoek werd door de gemeente afgewezen. Zowel de gemeente als Essent stelt dat de aanleg van de koelwaterinstallatie niet als 'bouwwerkzaamheid' kan worden aangemerkt. Schipper: "Dit lijkt verdacht veel op een juridisch woordspelletje om toch te kunnen bouwen in de kwetsbare Waddenzee. Wie hier in de Eemshaven komt kijken, ziet Essent aan het werk met gigantische pijpen en metershoge damwanden. Dat hier wordt gebouwd, staat buiten kijf."
De bouw van deze koelwaterinstallatie in de Waddenzee veroorzaakt slechts een van de vele schadelijke effecten van de kolencentrale van Essent. Eenmaal in bedrijf stoot de centrale evenveel CO2 uit als 2,5 miljoen auto's per jaar en is daarmee een enorme klimaatvervuiler. Bovendien zorgt uitstoot van andere schadelijke stoffen zoals koper, kwik en fijnstof voor aantasting van het Waddengebied.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.