Ads Top

WISE blij met VVD plan voor keuze 4e generatie kerncentrale

De antikernenergie organisatie WISE is verheugd over de paragraaf over kernenergie in het (concept)VVD-verkiezingsprogramma. Aanname van de huidige tekst leidt volgens de milieuorganisatie onafwendbaar tot uitstel - en waarschijnlijk afstel - van de plannen voor een nieuwe kerncentrale.
In het (concept)verkiezingsprogramma staat letterlijk: "Tot slot wil de VVD ruimte voor kernenergie, als veilige en schone technologie om energie op te wekken. Nu importeert ons land veel kernenergie uit het buitenland. De VVD wil dat deze vorm van energie ook in ons land wordt opgewekt. In het Zeeuwse Borsele kan daarom een tweede kerncentrale worden gebouwd. Dit wordt een zogenoemde vierde generatie kerncentrale, waar op zeer schone en veilige wijze energie wordt opgewekt. Als het aan de VVD ligt worden er geen nieuwe kolencentrales gebouwd." Met deze keuze bewijst de VVD het milieu een goede dienst, stelt de organisatie. Het betekent dat, ook wat de liberalen betreft, Delta voorlopig geen nieuwe centrale gaat bouwen in Borssele. En dat er dus meer ingezet moet worden op duurzame stroomproductie.
"Overigens is het ook onverstandig om in te blijven zetten op de vierde generatie reactoren", aldus Peer de Rijk. "Misschien is het dan eindelijk een inherent veilige reactor maar daarmee los je de andere problemen niet op. Risico's rond proliferatie, het eindeloos gevaarlijke kernafval en de smerige praktijk van uraniumwinning blijven onlosmakelijk verbonden aan het nucleaire avontuur".

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.