Ads Top

Wijffels: "BV Nederland moet van de kleintjes leren"

Afgelopen week zijn voor het eerst de P-NUTS Awards uitgereikt. Awards waarmee voorlopers op het gebied van lokaal, duurzaam energie opwekken worden bedankt voor hun inspanningen en gidsfunctie. Van de 24 inzenders keerden vier met een Award huiswaarts: biomassa-installatie Beetsterzwaag kreeg de EnergieTransitie Lokaal Duurzaam Energiebedrijf Award, Texel Energie kreeg de InnovatieNetwerk Nieuwe Nuts Award,  Lokale Enerzjy Ferwerderadiel kreeg de Mooiste Idee Award en de IIR Publieks Award is naar Boijl Veerboten op pure plantaardige olie gegaan. De P-NUTS Awards zijn uitgereikt door juryvoorzitters Herman en Herma Wijffels.
Lokaal duurzaam energie produceren is een ontwikkeling die in buurlanden als Duitsland, Spanje en Engeland sterk gefaciliteerd wordt door de overheid, al was het alleen maar door het wegnemen van bureaucratie en tegenwerkende maatregelen. "Waar de trend wordt onderkend en ondersteund, daar worden ook de vruchten geplukt. Nederland dreigt de boot te missen, en dat ligt niet aan de initiatiefnemers - maar vooral aan de bestuurlijke elite, die hardnekkig de andere kant uitkijkt," waarschuwt oud-SER voorzitter Wijffels, "en er zijn uitstekende voorbeelden binnen onze landsgrenzen te vinden die zorgen voor een schoner milieu, voor lokale werkgelegenheid en voor kennisopbouw over alternatieve energiesystemen en organisatievormen. Dat is wat wij vandaag vieren." De jury, bestaande uit Peter Oei van het InnovatieNetwerk, Theo Walthie van EnergieTransitie, Douwe Jan Joustra van AgentschapNL, Ermelinda Vermeulen van congresorganisatie IIR en juryvoorzitters Herman en Herma Wijffels, hebben gekozen voor een combinatie van uitgewerkte oplossingen, de mate waarin omwonenden afnemers zijn van de zelf opgewekte energie en de innovativiteit van het project.

Over de winnaars
Biomassa-installatie Beetsterzwaag - EnergieTransitie Lokaal Duurzaam Energiebedrijf Award
In Noord-Nederland zijn houtwallen en houtsingels beeldbepalend voor het landschap, maar het onderhoud is tegenwoordig te duur. Dankzij de hoge energiewaarde van houtsnippers is hier verandering in gekomen. Lokale boeren onderhouden de houtsingels en -wallen en het snoeihout wordt gedroogd en vervolgens gestookt, deze warmte wordt opgevangen en hiermee worden de gebouwen van Revalidatie Friesland en school Lyndensteyn volledig verwarmd met duurzame energie. Dit geeft behalve een forse besparing op het aardgasverbruik ook een forse besparing op de CO2-uitstoot (circa 640 ton per jaar minder). Gefeliciteerd initiatiefnemer Dirk de Boer van de Dienst Landelijk Gebied Regio Noord en de samenwerkende partijen!

Texel Energie - InnovatieNetwerk Nieuwe Nuts Award
Dit wordt een echte lokale energieleverancier: een coöperatieve samenwerkingsvorm met betrokkenheid van klanten en het stimuleren van lokale werkgelegenheid. Elke dag kan je gewoon het kantoor van Texel Energie binnen lopen met een vraag. Service staat voorop! De eerste lokale productie komt nu op gang nadat er eerst leden zijn geworven, zo is het draagvlak voor investeringen voor lokale productie veel groter bij particulieren en professionals. De afnemers zijn aandeelhouder. Een symphatiek en mooi voorbeeld van lokaal ontwikkelen en geld dat terugvloeit in de lokale economie. De toekomst voor Texel is lokale energie. Gefeliciteerd Brendan de Graaf en Rikus Kieft van Texel Energie.

Lokale Enerzjy Ferwerderadiel (LEF) - Mooiste Idee Award
Een heel mooi voorbeeld van het stimuleren van lokale energie en hoe de gemeente innovatie, duurzaamheid en samenwerking stimuleert en de burgers bij de ontwikkeling en investeringen betrekt. De gemeente Ferwerderadiel wil een lokaal revolving investeringsfonds opzetten dat investeert in lokale duurzame energieprojecten. Zo blijft er altijd geld voor innovatie en nieuwe ontwikkelingen. LEF ontwikkelt ook projecten of participeert daarin, met zeggenschap van de eindgebuikers. De combinatie van risicodragende financiering en betrokkenheid bij de ontwikkeling maakt dit een interessant experiment voor lokale betrokkenheid en stimuleren van lokale economie en innovatie. Gefeliciteerd initiatiefnemer Hugo Bruinsma!

Boijl veerboten op lokale plantaardige olie  -  IIR Publieks Award
Ruim 8.000 stemmen zijn er in korte tijd uitgebracht. De strijd barstte los met Boijl aan kop en vervolgens ingehaald door Delta Energie. Toen de aanhang van Heerlen Mijnwaterenergie zich begon te roeren werd het echt spannend. Maar uiteindelijk wist Boijl de meeste stemmers te mobiliseren en won, alleen al op inzet, de IIR-publieksprijs. Boijl veerboten op lokale energie kan haar veerboten van en naar de Waddeneilanden laten varen op lokaal geproduceerde plantaardige olie

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.