Ads Top

Proefinstallatie stromingsenergie officieel geopend

Vrijdag 20 februari hebben Jaap Bond (gedeputeerde provincie Noord-Holland) en Hans Konst (gedeputeerde provincie Fryslân) de proefinstallatie stromingsenergie van Tocardo en Tidal Testing Centre (TTC) geopend. Ze deden dit tijdens de conferentie ‘Van dijk naar Energiedijk’ georganiseerd door Energising deltas en De Nieuwe Afsluitdijk.

De gedeputeerden werden gevraagd om vanuit Wieringerwerf mee te helpen de waterturbines virtueel op z’n plek te krijgen. Getooid met helm en veiligheidsvest doorliepen ze de verschillende stappen die nodig zijn om de turbines op zijn plek te krijgen. Het begon met een terugblik op het transport en de installatie. Na de tewaterlating gleden de drie waterturbines langzaam in het water, klaar om elektriciteit te produceren. Gedeputeerde Konst, provincie Fryslân: “Met de opening van de nieuwe proefinstallatie hebben we een nieuwe stap gezet in onze ambitie op het gebied van duurzame energie. Als de techniek zich verder bewijst, kunnen we de versterking van de Afsluitdijk door het Rijk, naar een hoger niveau tillen door samen niet alleen een veilige, maar ook energieneutrale Afsluitdijk te realiseren”.

Sinds 2008 draait al één getijstroomturbine van Tocardo in het spuisluiscomplex bij Den Oever. Deze is nu uitgebreid met de nieuwe opstelling van drie turbines die naast elkaar in één spuikoker draaien. In deze nieuwe proefinstallatie wordt kennis en ervaring opgedaan voor een groter plan. Er zijn plannen om bij Kornwerderzand 15 tot mogelijk 20 turbines in de spuisluizen te plaatsen. Bij Kornwerderzand wordt meer water gespuid door invloed van de wind. Met dezelfde techniek kan hierdoor nog meer energie worden opgewekt. Ze zouden in totaal tijdens piekmomenten duizenden huishoudens van energie kunnen voorzien. Gedeputeerde Bond, provincie Noord-Holland: “De Afsluitdijk wordt hiermee een ‘aansluitdijk’: door samenwerking van allerlei partijen komen diverse duurzame innovaties op de dijk bij elkaar. Dit soort innovaties dragen bij aan een duurzamer Nederland. Ook versterken zij tegelijkertijd de regionale economie in de kop van Noord-Holland en Noord-Nederland.”

Hoe kunnen we onze deltatechnologie verrijken met energieopwekking uit water? Deze vraag is tijdens de conferentie “Van dijk naar Energiedijk” uitgebreid besproken. De economische mogelijkheden van energie uit water zijn groot. Niet alleen getijstroomenergie, maar ook blue energy (energieopwekking uit zoet en zout water) staat steeds meer in de belangstelling. Joop Oude Lohuis van Ecofys heeft in opdracht van het ministerie van Economische Zaken onderzoek gedaan naar het marktpotentieel van innovatieve technologieën voor energie en water. “Getijstroomenergie en blue energy hebben wereldwijd veel potentie. Nederland speelt in de ontwikkeling hiervan een belangrijke rol. Energie opwekken met waterturbines bij spuikokers of met membranen in een dijk of dam is iets wat over de hele wereld kan plaatsvinden. Kortom, een prachtig exportproduct”. Arwin van Buuren, universitair hoofddocent Bestuurskunde aan de Erasmus universiteit Rotterdam vult aan: “Maar partijen moeten de complexiteit van publiek-private samenwerking niet onderschatten”. Hij ontwikkelde voor het Energising deltas project een governance model voor energiedijken. “Van de totstandkoming van deze proefinstallatie kunnen we leren hoe overheid, markt en samenleving samenwerken om te komen tot een energieproducerende dijk”.

De verschillende partijen die aanwezig waren op de conferentie concludeerden dat Nederland veel innovatieve technieken bezit om energie uit water toe te passen. Dit kan wereldwijd goed opgeschaald kan worden en biedt grote exportkansen. Om dit mogelijk te maken moet er actie ondernomen worden om een grote stap voorwaarts te kunnen maken.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.