Ads Top

Aardwarmtebron op campus TU Delft kan stimulans zijn voor geothermie in Nederland

Het Delft Aardwarmte Project (DAP) belooft een unieke kans te worden voor de ontwikkeling van geothermie in Nederland, aldus professor David Bruhn in zijn intreerede aan de TU Delft op woensdag 4 februari. In het kader van het DAP wil de TU Delft dat onder het terrein een diepe aardwarmtebron wordt geslagen, waarmee de campusgebouwen op duurzame wijze kunnen worden verwarmd. Deze bron zal bovendien diverse onderzoeksdoeleinden kunnen dienen

‘Aardwarmtebronnen verheugen zich de laatste tijd in Nederland in een toenemende belangstelling. We willen immers de CO2-uitstoot verminderen zonder nadelige gevolgen voor onze levensstandaard of de energieprijzen. Met name voor de verwarming van woningen en kassen biedt deze onuitputtelijke warmtebron goede kansen. In Nederland wordt bij deze vorm van energiewinning warm water gebruikt dat afkomstig is van grote diepte, 2000 meter of dieper. Dergelijke diepe putten worden in de Nederlandse glastuinbouw al gebruikt. We zijn goed op de hoogte van hoe Nederland er onder het aardoppervlak uitziet. Daarom kunnen we de exploitatie van aardwarmte met enig vertrouwen ter hand nemen’, zegt David Bruhn, professor in Geothermal Engineering bij de TU Delft en projectmanager van diverse geothermische EU-projecten bij het GeoForschungsZentrum (GFZ) in Potsdam, het grootste onderzoeksinstituut in Duitsland op het gebied van aardwetenschappen.

In zijn intreerede zal Bruhn hoofdzakelijk praten over de mogelijkheden van het Delft Aardwarmte Project (Delft), een veelbelovend onderzoeksproject op de campus van de TU Delft. Het DAP is vorig jaar uitgesteld, toen de regering de deelname van EBN (Energie Beheer Nederland) tot nader order in de wacht zette.

Het Delft Aardwarmte Project is in 2008 door studenten van de TU Delft geïnitieerd. Het doel van het project is het realiseren van een geothermische put op de campus, zodat de gebouwen van de universiteit op een duurzame manier kunnen worden verwarmd. Een dergelijk ‘puttendoublet’ (een put voor de productie van warm water en een om het afgekoelde water opnieuw te injecteren) op de campus zal bovendien allerlei onderzoeksmogelijkheden bieden. ‘Een nieuw en uitdagend thema is het benutten van warmte op dieptes van meer dan 4000 meter. Op deze dieptes is het water zo heet
(150 °C) dat het kan worden gebruikt om elektriciteit op te wekken.’

‘Enkele technische hinderpalen staan een snelle ontwikkeling van de sector in de weg’, zegt Bruhn. ‘Om het grote potentieel van aardwarmte te helpen ontsluiten, stellen wij een speciale onderzoeksinfrastructuur voor met betrekking tot het bestuderen van dieper gelegen aardlagen, zowel voorafgaand aan als tijdens de operatie. De diepe aardwarmteputten die op de campus van de TU Delft zullen worden geslagen, zullen een uitstekende gelegenheid bieden om een nationale infrastructuur voor het onderzoek naar diepe aardlagen op te zetten. Dit zal in eerste instantie voor ontwikkeling en exploitatie van aardwarmte zijn, maar ook andere onderzoeksdoelen zijn mogelijk. Nergens ter wereld bestaat een vergelijkbare infrastructuur voor het monitoren van diepere aardlagen tijdens werk in een sedimentaire omgeving. De putten liggen in een dichtbevolkt gebied, dicht bij de eindgebruiker. Daardoor kunnen we technische oplossingen ontwikkelen en testen voor gerelateerde kwesties zoals mogelijke geluidsoverlast, interferentie met andere ondergrondse installaties en andere factoren die gevolgen kunnen hebben voor de publieke acceptatie.’

‘De mijlpalen die we met onze onderzoeksfaciliteit hopen te bereiken, zullen van groot belang zijn voor de ontwikkeling van de jonge aardwarmtesector in Nederland. Denk bijvoorbeeld aan glastuinbouw, een bedrijfstak die een grote rol speelt in de nationale economie. De ontwikkeling van aardwarmte is ook positief voor de maatschappij als geheel, omdat deze manier van energiewinning warmte – en mogelijk ook elektriciteit – levert zonder noemenswaardige CO2-uitstoot, dag en nacht, gedurende het hele jaar.

De geothermische onderzoeksinfrastructuur in de diepe put, met bijbehorende nieuwe apparatuur en installaties, zal uniek zijn in de wereld en een basis bieden voor een grote stap in de ontwikkeling van de sector.’

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.