Ads Top

Nationale Windmolenrisicokaart voor vogels

Vogelbescherming Nederland heeft de Nationale Windmolenrisicokaart voor vogels uitgebracht. Het doel van deze kaart is het in beeld brengen waar in Nederland windmolens risico's voor vogels opleveren. Vogelbescherming vindt het van groot belang dat duurzame energiebronnen, waaronder windenergie, op korte termijn worden gerealiseerd. Goed gekozen locaties voor windmolenparken kunnen voorkomen dat nadelige gevolgen voor vogels ontstaan. De kaart is in opdracht van Vogelbescherming ontwikkeld door SOVON Vogelonderzoek Nederland en ecologisch adviesbureau Altenburg & Wymenga.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.