Ads Top

Duurzame projectontwikkeling (i.m.)


Duurzaamheid, een veel gebruikt woord de laatste jaren en dat is niet voor niets. Zoals het zich nu aan laat zien zullen we als mensheid, wanneer we wereldwijd in hetzelfde tempo blijven consumeren, over zo'n vijftig jaar een serieus tekort aan grondstoffen krijgen. Veel landen, waaronder Nederland, zijn zich daarvan bewust en doen er al redelijk wat aan om een duurzaam gebruik van grondstoffen te standaardiseren. Voor de vastgoedsector betekent het dat hoe duurzamer een gebouw is, des te lager de onkosten zijn. Door middel van een goede isolatie, het opwekken van zonne-energie en het toepassen van ledlampen kunnen flinke bedragen bespaard worden op energiekosten. Naar verwachting zal Nederland, als EU-lid, er ook niet aan ontkomen uiteindelijk toch de CO2-taks in te voeren. De CO2-taks is een heffing op niet-duurzaam gebouwde gebouwen die qua verbruik en/of constructie een belasting vormen voor het milieu.

Wanneer is een gebouw duurzaam?
Om als gebouw als duurzaam getypeerd te kunnen worden, heeft de overheid beslist dat het aan bepaalde duurzaamheidscriteria dient te voldoen. Dat zijn:
•    de mate van energiezuinigheid
•    welke materialen er zijn gebruikt en hoe deze zijn toegepast
•    hoe is het binnenklimaat geregeld?
•    gebruikskwaliteit
•    wat heeft het gebouw als toekomstwaarde, is het voor andere doeleinden geschikt en op wat voor locatie wordt het gebouwd?
Wanneer een projectontwikkelaar vanaf de eerste schetsen op papier al rekening houdt met deze duurzaamheidscriteria is de eerste winst voor de ontwikkelaar en de toekomstige eigenaar al gemaakt.

Groene financiering
Energiezuinige gebouwen leveren niet alleen een grotere bijdrage aan een gezond leefmilieu, maar tevens direct financieel voordeel op voor de koper en/of gebruiker. Een goed voorbeeld hiervan is de installatie van een intelligent zonweringssysteem van aluminium lamellen. Afhankelijk van de temperatuur binnen in het gebouw kantelen de lamellen zich automatisch om de warmte buiten te houden of ze juist binnen te laten. Om opdrachtgevers te stimuleren deze slimme systemen toe te passen, heeft de overheid de zogenaamde 'Groene Financiering' ingesteld. Wanneer het gebouw, naast de bovengenoemde criteria, voldoet aan de EPC-eis, Energie Prestatie Coëfficiënt, komt de eigenaar in aanmerking voor een financiering die 1 tot 2% lager ligt dan de gemiddelde marktrente.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.