Ads Top

Flevoland versnelt verduurzaming openbare verlichting

De provincie Flevoland gaat de oudere niet-dimbare verlichting langs de provinciale wegen vervangen door moderne en duurzame LED-verlichting. Dat levert een energiebesparing op van circa 19%, omdat straks alle openbare verlichting in de rustige uren kan worden gedimd.

De provincie heeft positieve ervaring met het dimmen van de verlichting in de nachtelijke uren. Inmiddels is de verlichting in meer dan de helft van de 2.100 lichtmasten dimbaar uitgevoerd. De verlichting die niet dimbaar is, wordt nu vervangen door dimbare LED-verlichting. Deze LED-verlichting gaat vijf keer langer mee dan de bestaande verlichting.

De vervanging van de verlichting stond eigenlijk gepland in de periode tot 2023. Om eerder deze energiebesparing te bereiken, wordt de vervanging al in 2017 uitgevoerd. De extra kosten die gemoeid zijn met de vervroegde vervanging worden terugverdiend door de besparing op energie en onderhoud. In het coalitieakkoord Ondernemend en Innovatief is de wens geformuleerd om een verdere besparing op energie te behalen.

De versnelde vervanging van niet-dimbare verlichting beoogt een energiebesparing van 19% op het totale energieverbruik door openbare verlichting langs provinciale wegen en draagt daarmee bij aan de Flevolandse energiedoelstellingen.

De versnelde vervanging van niet-dimbare verlichting door LED-verlichting betekent niet dat alle verlichting langs provinciale wegen in LED wordt uitgevoerd. Sinds 2008 is alle vervangen verlichting dimbaar uitgevoerd, waarvan niet alles in LED. Deze verlichting is echter in nog altijd goede conditie. Vervanging van deze verlichting door LED-armaturen zou daardoor leiden tot een groot kapitaalsverlies, terwijl de energiewinst gering is omdat die vooral in de dimbaarheid zit.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.