Ads Top

Van Dorp installaties behaalt voortijdig doelstelling CO2 reductie

Van Dorp installaties bv heeft haar doelstellingen op het gebied van CO2 emissiereductie bereikt. In de periode 2010 - 2013 is er een reductie van 21% bewerkstelligd. De doelstelling van 17 procent voor 2015 is daarmee ruimschoots gehaald. Voor Van Dorp installaties een prestatie om trots op te zijn. Van Dorp installaties is al jarenlang actief op het gebied van milieu en duurzaamheid. Het bedrijf is dan ook zeer trots op het behalen van dit resultaat en bedankt alle betrokkenen, die deze prestatie hebben mogelijk gemaakt.

In 2010 is er een aanvang gemaakt met de certificering voor de CO2 Prestatieladder. In een zeer korte tijdspanne behaalde Van Dorp installaties niveau 5. Uniek in dit proces is dat Van Dorp installaties zelfstandig alle maatregelen wist te treffen en alle partijen kon overtuigen mee te doen. Niveau 5 stelt namelijk niet alleen hoge eisen aan de duurzaamheid en transparantie van de eigen organisatie, maar ook aan diens leveranciers en onderaannemers. Jaarlijks moeten bijvoorbeeld alle A-aanbieders de CO2 footprint van de eigen organisatie aanleveren. Zij worden op deze wijze gestimuleerd om na te denken over het eigen energieverbruik, de bijbehorende CO2 emissies en hoe zij die kunnen reduceren. Het beoogde sneeuwbaleffect krijgt daarmee vorm.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.