Ads Top

Resultaten eerste halfjaar 2014 bevestigen stabiliteit Enexis

Netbeheerder Enexis kijkt terug op een goed eerste halfjaar van 2014, met het werkpakket dat op schema ligt en solide financiële resultaten. De netto-omzet kwam uit op 696,1 miljoen euro, de nettowinst op 135,7 miljoen. Een punt van zorg is het toegenomen aantal kleine ongevallen in het eerste halfjaar. Met een intensief programma om bedrijfsbreed het veiligheidsbewustzijn te verhogen, willen men het aantal ongevallen terugbrengen.

De reden voor het stijgende winstniveau ligt in een bescheiden tariefontwikkeling in combinatie met kostenbeheersing en een geleidelijke productiviteitsverbetering, onder meer door de herinrichting van de afdeling Infra Services.

De uitvoering van het geplande werkpakket van Enexis ligt op schema. Het gaat voor geheel 2014 om een programma met een totale waarde van ruim Euro 600 miljoen. Het aandeel daarin van de klantgedreven investeringen blijft in het eerste halfjaar van 2014 achter ten opzichte van de planning, maar ook ten opzichte van het eerste halfjaar van 2013. Herstel van de economie blijkt vooralsnog niet uit de vraag van klanten naar netwerkuitbreiding. Een deel van de daarvoor gereserveerde capaciteit wordt gebruikt voor additionele investeringen in verbetering van de netten, waaronder de vervanging van grijs gietijzeren leidingen. Daarbij is voor de uitvoering een groter beroep gedaan op de eigen organisatie, zonder de positie van de aannemers uit het oog te verliezen.

Het aantal storingen lag in het eerste halfjaar van 2014 duidelijk lager dan in dezelfde periode van 2013. De uitvalduur voor elektriciteit daalde tot 7,4 minuten per aansluiting (halfjaar 2013:
14,4 minuten). Het verschil in de uitvalduur wordt vertekend door een uitzonderlijk grote stroomstoring in Enschede begin januari 2013. De uitvalduur voor gas steeg naar 54 seconden (halfjaar 2013: 20 seconden), waarvan 35 seconden worden verklaard door een grote gasstoring in Enschede in juni 2014. Deze storing was het gevolg van een gebroken waterleiding die ervoor zorgde dat ook de gasleiding brak en vol water liep. Hierdoor kwamen 300 huishoudens enkele dagen zonder gas te zitten.

De ongevallenindex (DART-score) kwam, met een score van 0,74, hoger uit dan in het eerste halfjaar 2013, voornamelijk door een groot aantal kleinere ongevallen. Er vonden met de kernactiviteiten elektriciteit en gas geen incidenten plaats die leidden tot letsel en verzuim. Ook relatief kleine ongelukken (bijvoorbeeld struikelen) en bijna-ongelukken dienen echter, vanwege hun potentieel grotere gevolgen, in de praktijk van Enexis te worden voorkomen. Sinds januari 2014 loopt een programma om bedrijfsbreed het veiligheidsbewustzijn te verhogen. Het aantal interne meldingen van potentiële gevaarsituaties is sindsdien sterk gestegen.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.