Ads Top

Liander: Resultaat hoger door verkoop aandelen KEMA

Over het eerste halfjaar van 2014 rapporteert Alliander een stijging van het resultaat. Dat blijkt uit de vandaag gepresenteerde halfjaarcijfers.

Het resultaat na belastingen stijgt van € 129 naar € 155 miljoen. Dat is het gevolg van de verkoop van de aandelen (25,4%) van Alliander in N.V. KEMA aan DNV GL Group. Dat leverde een boekwinst op van € 45 miljoen na belastingen. Het resultaat na belastingen exclusief bijzondere posten is gedaald van € 131 miljoen naar € 114 miljoen als gevolg van de lagere gereguleerde tarieven.

De netto omzet daalt naar € 837 miljoen in het eerste halfjaar van 2014 tegenover € 860 miljoen in dezelfde periode in 2013. Deze daling is het gevolg van lagere gereguleerde tarieven.

De operationele kosten exclusief kosten voor precariobelasting dalen van € 346 miljoen in 2013 naar € 329 miljoen. Alliander blijft ook de komende jaren werken aan het verhogen van effectiviteit en efficiency. Daarbij richt de organisatie zich op het verder verlagen van de kosten van operationele werkzaamheden.

De kosten voor precario - de gemeentelijke belasting die Alliander moet betalen voor het gebruik van openbare grond - blijven toenemen: in de eerste helft van 2014 bedroegen de kosten al € 37 miljoen (tegenover € 27 miljoen in de eerste helft van 2013). Deze kosten worden doorberekend in de tarieven. Dat betekent op jaarbasis een bedrag van ongeveer € 20 per klant. De stijging van de kosten voor precario blijft reden tot zorg. De lokale heffingen verhogen generiek de tarieven voor alle klanten terwijl precario door slechts een aantal gemeentes wordt geheven. Alliander is daarom geen voorstander van precariobelasting.

De totale investeringen stijgen naar € 273 miljoen in het eerste halfjaar van 2014, tegenover € 245 miljoen in dezelfde periode in 2013. Alliander investeerde onder meer circa € 11 miljoen in een warmtenet in Nijmegen.

De uitvalduur elektriciteit blijft nagenoeg gelijk ten opzichte van het eerste halfjaar van 2013: 9,6 minuten in het eerste halfjaar van 2014 (eerste helft van 2013: 9,7). Op 30 mei 2014 ontstond een omvangrijke gasstoring in de wijk Sprenkelaar in Apeldoorn, waar als gevolg van een breuk in de waterleiding water en modder in de gasleiding stroomden. Het herstellen van de gasvoorziening duurde tot en met 8 juni.

De klanttevredenheid stijgt. Bij particuliere klanten scoort Liander 95 procent (2013: 92 procent). In het zakelijk segment is de klanttevredenheid in het eerste halfjaar van 2014 gestegen naar 87 procent (2013: 86 procent).

Ingrid Thijssen is toegetreden tot de Raad van Bestuur van Alliander, waarbinnen zij vanaf medio mei 2014 verantwoordelijk is voor netbeheerder Liander. Ed d’Hondt, voorzitter Raad van Commissarissen Alliander: “De ontwikkelingen in de energiewereld vragen veel van ons bedrijf. Om beter te kunnen inspelen op de toekomstige uitdagingen, vinden wij uitbreiding van de Raad van Bestuur van Alliander gewenst. Ingrid Thijssen heeft ruime ervaring opgedaan op gebied van dienstverlening en het besturen van een omvangrijke, complexe organisatie. Dat maakt haar bijzonder geschikt voor deze functie.”

Alliander voorziet op langere termijn aanzienlijke investeringen in de netten. Met het oog op die investeringen is een groeistrategie ontwikkeld, die is voorgelegd aan de aandeelhouders. De aandeelhouders van Alliander achten substantiële groei van het bedrijf wenselijk om de kosten voor de klanten ook op termijn zo laag mogelijk te houden. De voorkeur gaat daarbij uit naar groei in Nederland, Alliander onderzoekt samen met de aandeelhouders de mogelijkheden hiervoor. In het licht daarvan is substantiële groei in Duitsland nu niet opportuun en heeft Alliander zich in de eerste helft van 2014 definitief teruggetrokken uit de biedingsprocessen voor de concessies voor Berlijn en Hamburg.

De netwerkbedrijven Alliander en Enexis onderzoeken of ze de energienetwerken van Enexis in Friesland en de Noordoostpolder en die van Alliander in de regio Eindhoven en zuidoost-Brabant (Endinet) met elkaar kunnen uitruilen. Ze hebben daartoe op 18 maart 2014 een intentieverklaring (Letter of Intent) ondertekend.

Het aantal klanten dat zelf duurzame elektriciteit opwekt - voornamelijk met zonnepanelen - blijft stijgen. Van ruim 36.000 in het eerste halfjaar van 2013 naar ruim 63.000 in het eerste halfjaar van 2014.


Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.