Ads Top

Rijkswaterstaat valt in de prijzen door zuinig varen

Tijdens het Binnenvaart Innovatie en Expertise Evenement, op donderdag 7 februari in Rotterdam, zijn de schepen van de Rijksrederij in de prijzen gevallen. De Rijksrederij is een zelfstandig opererend onderdeel binnen Rijkswaterstaat. Er was een prijs voor twee schepen.
De schepen van de Rijksrederij zijn voor een belangrijk deel verantwoordelijk voor de directe CO2-uitstoot van Rijkswaterstaat. Zo zuinig mogelijk varen levert grote voordelen op en daarom meldde de Rijksrederij zich enkele jaren geleden aan voor VoortVarend Besparen. Dit programma is opgezet door de sector mobiliteit van Agentschap NL in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu en wordt inmiddels uitgevoerd door het Expertise en InnovatieCentrum Binnenvaart (EICB).
Onderdeel hiervan is een competitie waar verschillende organisaties en schepen met elkaar de strijd aangaan om de grootste brandstofbesparing. Met succes: de Rijksrederij behaalde de eerste plaats van deelnemende organisaties. Het patrouillevaartuig de ‘RWS 16’ haalde de individuele eerste prijs van 21 deelnemende schepen.
Deelname aan dit programma past in de doelstelling van de Rijksrederij om 6% (820.000 liter) minder brandstof te gebruiken ten opzichte van 2009, en als gevolg daarvan een vermindering van 2160 ton CO2-emissie en een kostenverlaging van 670.000 euro.
Om dit resultaat te kunnen behalen is het brandstofverbruik inzichtelijk gemaakt door in de schepen van de Rijksrederij een brandstofverbruiksmeter te laten installeren. Daarop kan de bemanning continue het actuele brandstofverbruik zien en zo direct invloed uitoefenen op het verbruik. Bijvoorbeeld door zo veel mogelijk gebruik te maken van het getij, motoren te stoppen tijdens wachttijden en aggregaten niet te laten draaien als walstroom ook mogelijk is.
Naast het installeren van de brandstofverbruiksmeter is VoortVarend Besparen vooral gericht op opleiding van de bemanning en bewustwording van hun eigen invloed op het brandstofverbruik. Daarom wordt er veel geïnvesteerd in trainingen. Op 9 oktober 2012 is het trainingsprogramma voor de binnenvaart van start gegaan. Ruim 30 gezagvoerders zijn inmiddels getraind. In de loop van 2013 zal ook een trainingsprogramma voor zeegaande schepen van start gaan. Daarnaast wordt zuinig varen een vast onderdeel in de opleiding tot (assistent) gezagvoerder en stuurman/kapitein.
VoortVarend Besparen is een onderdeel van het programma MF5, waarin de Rijksrederij zich tot doel heeft gesteld om de vloot 5 keer (20%) duurzamer te maken. Naast Voortvarend besparen doet de Rijksrederij dit door projecten zoals hermotorisering van schepen, Greentec, varen op LNG en gladdere antifouling. VoortVarend Besparen sluit hiermee aan op de ‘Lean and Green Award’ van het ministerie van I&M. Het ministerie heeft zich met deelname aan dat programma verplicht om in 5 jaar tijd 20% minder CO2 uit te stoten.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.