Ads Top

Tauw behaalt niveau 4 van de CO2-prestatieladder

Advies- en ingenieursbureau Tauw heeft niveau 4 behaald van de CO2-prestatieladder van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO). Hiermee zet Tauw een belangrijke stap voorwaarts in het duurzaam maken van zijn bedrijfsvoering, adviezen en producten. ProRail ontwikkelde de CO2-prestatieladder om bedrijven te stimuleren duurzame producten te leveren en een duurzame bedrijfsvoering te voeren.
Met het behalen van het CO2-bewust certificaat van niveau 4 laat Tauw zien doelgericht bezig te zijn met CO2-reductie. Dit houdt in dat het bedrijf inzicht geeft in de CO2-voetafdruk van de bedrijfsvoering en de indirecte emissies, reductiedoelstellingen heeft geformuleerd, transparant is over de eigen CO2-uitstoot, transparant is in interne en externe communicatie en deelneemt aan diverse initiatieven op het gebied van CO2-reductie.
Sinds 2010 geeft Tauw inzicht in zijn CO2-prestaties. In 2011 formuleerde Tauw al een reductiedoelstelling van 20 procent in 2013. In dat jaar wil Tauw zich certificeren op niveau 5 van de CO2-prestatieladder, de hoogst haalbare prestatie.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.