Ads Top

Nuon: Stabiele onderliggende resultaten uit doorlopende activiteiten

De onderliggende netto-omzet uit doorlopende activiteiten nam bij energiebedrijf Nuon met 15 procent toe tot 2.114 miljoen euro (H1 2011: EUR 1.842 miljoen). De gerapporteerde netto-omzet daalde met 11 procent naar 2.117 miljoen (H1 2011: 2.367 miljoen), hoofdzakelijk als gevolg van de desinvesteringen van Nuon België en de gasvelden in de Noordzee.
Het onderliggend bedrijfsresultaat uit doorlopende activiteiten was stabiel en bedroeg 194 miljoen euro (H1 2011: 193 miljoen). Het gerapporteerde bedrijfsresultaat daalde met 56 procent naar 107 miljoen (H1 2011: 245 miljoen).
Het marktaandeel van Nuon in de zakelijke markt bleef stabiel. Het aandeel in de consumentenmarkt stond echter licht onder druk als gevolg van toenemende concurrentie.
Volgens Huib Morelisse, Voorzitter van de Raad van Bestuur van Nuon, is het bedrijf niet immuun voor de effecten van de aanhoudende economische crisis. De marges op productie staan vooral onder druk door een achterblijvende vraag ten opzichte van de toegenomen productiecapaciteit. Ook de concurrentie in de consumentenmarkt is heviger geworden door de toenemende mobiliteit van klanten op de energiemarkt. Dit betekent dat we ons moeten blijven richten op rendementsverbeteringen binnen de gehele Vattenfall groep en onze klanten een slim en concurrerend aanbod moeten bieden."
De investeringen bedroegen 370 miljoen euro, een daling ten opzichte van de 448 miljoen euro in dezelfde periode in 2011. Er is met name geïnvesteerd in de afronding van de bouw van drie nieuwe gasgestookte centrales. De nieuwe Hemweg-9-centrale in Amsterdam is in mei 2012 opgestart en aan het Nederlandse elektriciteitsnet gekoppeld. De nieuwe Diemen-34-centrale, die naast elektriciteit ook warmte levert, zal in september 2012 operationeel worden. De Magnum-centrale in de Eemshaven zal eind 2012 de eerste stroom aan het Nederlandse elektriciteitsnet leveren. De nieuwe centrales spelen een belangrijke rol bij de verdere verduurzaming van de energievoorziening. Op termijn zullen oudere, minder efficiënte centrales uit bedrijf worden genomen. En door hun flexibiliteit zijn de nieuwe gascentrales zeer geschikt om, in combinatie met windenergie, een betrouwbare energielevering te garanderen.
De negen kilometer lange warmtetransportleiding van de nieuwe centrale in Diemen naar het stadsverwarmingsnet van Nuon in Almere leverde in april 2012 de eerste warmte, waarmee 11.000 huishoudens in Almere werden voorzien van warm water en verwarming.
De constructie van windpark Zuidlob in de provincie Flevoland verloopt voorspoedig. De fundering voor de 36 windturbines is gelegd en naar verwachting wordt in 2013 de eerste elektriciteit voor 88.000 huishoudens opgewekt.
Na de verkoop van Nuon België en de gasvelden in de Noordzee (Nuon E&P) in 2011 was Nuon verheugd dat er in mei 2012 een investeerder is gevonden voor Helianthos flexibele zonnecellen. HyET Solar wil de Helianthos-technologie doorontwikkelen met een team van 15-20 medewerkers.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.