Ads Top

Halfjaarcijfers Vattenfall: Stabiel tweede kwartaal

De netto-omzet van energiebedrijf Vattenfall bedroeg 36.703 miljoen SEK (40.443) over het tweede kwartaal en 85.697 miljoen SEK (92.311) over het eerste halfjaar. Voor doorlopende activiteiten, exclusief de desinvesteringen die voornamelijk België, Finland en Polen betroffen, steeg de omzet met iets meer dan 1% in het tweede kwartaal, en met ongeveer 4% over het eerste halfjaar.
Het bedrijfsresultaat bedroeg 4.775 miljoen SEK (-3.239) over het tweede kwartaal en 23.731 miljoen SEK (8.603) over het eerste halfjaar. Het bedrijfsresultaat over het tweede kwartaal en het eerste halfjaar van 2011 is lager uitgevallen, in totaal een bedrag van 10,2 miljard SEK, door bijzondere waardeverminderingen en hogere voorzieningen als gevolg van het Duitse besluit om het gebruik van kernenergie in het land af te bouwen.
De winst (na belastingen) bedroeg 877 miljoen SEK (-3.235) voor het tweede kwartaal en 14.732 miljoen SEK (3.968) voor het eerste halfjaar. 1) Het bedrijfsresultaat exclusief posten die op de vergelijkbaarheid van invloed zijn.
De marktvooruitzichten voor de vraag naar elektriciteit en de prijsontwikkeling blijven teleurstellend, wat onze winstmogelijkheden onder druk zet. 'We werken hieraan door continue verbetering van de efficiëntie van al onze activiteiten en processen, en door ons aanbod aan klanten te verbeteren. De desinvesteringen in 2011 en het begin van dit jaar, hebben onze financiële positie versterkt, wat in de huidige marktomstandigheden een voordeel is.”

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.