Ads Top

Enexis: stabiele ontwikkeling in eerste halfjaar 2012

Enexis meldt stabiele ontwikkeling in het eerste halfjaar van 2012. De netbeheerder realiseerde in het eerste halfjaar een netto-omzet van 682,5 miljoen euro, een verbetering ten opzichte van de overeenkomstige periode van 2011 van 5,4 procent. Het bedrijfsresultaat nam fractioneel af ten opzichte van het eerste halfjaar van 2011 en kwam uit op EUR 212,9 miljoen. Het resultaat na belastingen daalde ten opzichte van dezelfde periode in 2011 licht.
De resultaten werden behaald bij een beperkte tariefstijging van 2,5 procent, waar een stijging van bijna 9 procent mogelijk was. Daarmee geeft Enexis invulling aan haar doelstelling van betaalbare dienstverlening voor de klant.
De waardering bij consumenten en kleinzakelijke klanten bleef in het eerste halfjaar van 2012 met een rapportcijfer van 7,6 gelijk aan die over geheel 2011 en lag daarmee op een consistent hoog niveau.
De plaatsing van slimme meters is per 1 januari 2012 gestart met een sectorbrede kleinschalige uitrol. In het eerste halfjaar werden op ongeveer 40.000 adressen slimme meters geplaatst in het kader van geplande metervervangingen en nieuwe aansluitingen. Het aantal plaatsingen op verzoek van klanten bleef nog beperkt.
De niet-gereguleerde activiteiten van Enexis zijn vanaf januari 2012 ondergebracht in een organisatie met een nieuwe naam, Fudura. Het bedrijf kende in het eerste halfjaar een voorspoedige start.
De uitgaven voor onderhoud, vervanging en verbetering van onze netten bedroegen in het eerste halfjaar van 2012 98 miljoen euro. De uitgaven voor door klanten aangevraagde infrastructuur (huisaansluitingen en netuitbreidingen) bleven door stagnatie in de economie en met name de woningbouw achter bij het normale niveau. Enexis gebruikt de daardoor beschikbaar komende capaciteit voor verbeteringen en vervangingen in het net.
De gemiddelde uitvalduur per aansluiting lag voor elektriciteit in de eerste helft van 2012 met 11,0 minuten iets hoger dan in het eerste halfjaar van 2011, maar onder het landelijk gemiddelde in die periode. De uitvalduur van gas lag met 17,8 seconden iets lager dan in het eerste halfjaar van 2011 (20,0 seconden).

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.