Ads Top

Subsidie voor duurzame energie in Lemsterland uitgeput


De gemeente Lemsterland kent sinds eind 2009 een subsidieregeling voor zonnepanelen en zonneboilers. Het vastgestelde budget van - 15.000 was begin 2012 uitgeput. De gemeente heeft in februari 2012 nogmaals - 10.000 euro beschikbaar gesteld voor de subsidieregeling. Door de grote hoeveelheid aanvragen is ook dit budget nu op.
De belangstelling voor de gemeentelijke subsidies is in 2011 en 2012 toegenomen. De reden hiervoor ligt onder andere in de afschaffing van de landelijke subsidies voor zonne-energie door de Rijksoverheid, eind 2010. Daarbij komt dat de prijzen van zonnepanelen de afgelopen twee jaar zijn gedaald als gevolg van de Chinese zonnepanelenproductie en de afnemende vraag vanwege de financiële crisis. De zonnepanelen komen door deze ontwikkelingen goedkoper op de markt. Gevolg is dat door de lage prijzen de terugverdientijd van zonnepanelen hetzelfde is als in 2008, toen er nog subsidie werd verleend door de Rijksoverheid.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.