Ads Top

Geen duidelijkheid over Rijkscoördinatieregeling windenergie

Er lijkt vooralsnog geen duidelijkheid te komen over de wijze waarop de regio invloed kan uitoefenen op de plaatsing van windmolens omdat het Algemeen Overleg Energie in de Tweede Kamer op 26 april niet is doorgegaan vanwege de onderhandelingen over de begroting voor 2013. Met de windenergieplannen van initiatiefnemers, het gebiedsplan van provincie en gemeenten en een Rijkscoördinatieregeling rond het plaatsen van molenparken is een verwarrende situatie ontstaan voor alle betrokkenen in het gebied. Gedeputeerde Staten van Drenthe vindt dat onwenselijk; de provincie is dé overheid voor ruimtelijke ontwikkeling en de ontwikkeling van windenergieparken is daar onderdeel van.

2 opmerkingen:

  1. Verschillende provincies hekelen de Rijkscoördinatieregeling (RCR) voor grootschalige windenergie. Dat heeft alles te maken met de machtsstrijd waarin ze zitten met het Rijk over de vraag wie er over de ruimte in Nederland gaat. De RCR legt de regie voor grote windparken bij het Rijk. De regeling werkt goed; het Rijk weegt gedegen de verschillende belangen af, ook ruimtelijk. Dat zal ook in Drenthe gebeuren; op dit moment loopt bijvoorbeeld een MER-procedure die moet aangeven wat wel en niet mogelijk is in het gebied. De RCR is onmisbaar voor het halen van de Rijksdoelstelling voor duurzame energie. Maar wat nodig is, is een goede ruimtelijke visie eronder - en het vervelende is dat de discussie daarover vast is komen te zitten door de provincies zelf.

    Voor deze structuurvisie blijven de Provincies in gebreke met het aanwijzen van voldoende gebied voor windenergie. Deze impasse komt mede omdat ze er onderling niet uit zijn: geen provincie wil mogelijk extra gebied aanwijzen, als een andere provincie niet als eerste beweegt. Drenthe is daarop geen uitzondering. De oplossing is dus niet het beperken van een goed lopende RCR-regeling, maar een open discussie vanuit de provincies over ruimte voor wind. De windsector, verenigd in de Nederlandse Wind Energie Associatie, pleit voor een duidelijke regie vanuit het Rijk, zolang de Provincies het gesprek tussen de overheden belemmeren.

    BeantwoordenVerwijderen
  2. Zou wel fijn zijn als de heer Hirdes aangeeft waar hij werkt.

    BeantwoordenVerwijderen

Mogelijk gemaakt door Blogger.