Ads Top

DHV reduceert CO2-uitstoot met 13 procent

De totale CO2-voetafdruk van advies- en ingenieursbureau DHV in Nederland is in 2011 met 13 procent afgenomen. DHV compenseert de emissies volledig vanuit twee windenergieprojecten in China en werkt sinds 2010 CO2-neutraal.
DHV streeft in haar bedrijfsvoering naar een positieve invloed op een duurzame economie, de maatschappij, het milieu en ecosystemen. Het advies- en ingenieursbureau bemachtigde daarmee in 2011 het hoogste niveau (niveau 5) van de CO2-prestatieladder.
De CO2-uitstoot per fte steeg fractioneel met 1 procent. Gerrit Jan Schraa, MVO-manager bij DHV: ‘Dat komt doordat het aantal fte’s is afgenomen, terwijl het kantooroppervlak niet even snel kon worden afgebouwd. Daardoor was er gemiddeld 30 vierkante meter kantoor beschikbaar per fte in 2011. In 2010 was dat 27 vierkante meter.’ Daarnaast is het totale aantal reiskilometers met 4 procent verminderd, maar is er per fte wel meer gereisd.
Van de totale CO2-uitstoot komt 30 procent voort uit het energieverbruik van de kantoren, 70 procent uit mobiliteit. DHV neemt diverse maatregelen om op de langere termijn een kwart van de CO2-uitstoot per fte te reduceren ten opzichte van 2008. Schraa: ‘Zo willen we het gasverbruik van het hoofdkantoor met 70 procent verminderen en papierverbruik verder terugdringen.’ Daarnaast startte DHV met initiatieven om het elektriciteitsverbruik van de apparatuur te verminderen en door duurzaam in te kopen. Ook start een groep medewerkers met de mobiliteitsdienst Annaways. Deze nieuwe dienst, ontwikkeld in partnerschap met BNV Mobility, geeft medewerkers zelfregie en keuzevrijheid bij hun zakelijke mobiliteit. Het stimuleert medewerkers vaker te kiezen voor duurzamer vervoer en zo bij te dragen aan CO2-reductiedoelstellingen.
Op het gebied van mobiliteit gebruikt DHV de NS-Business Card, om zo vervoer per spoor te stimuleren. Daarnaast zijn sinds 2011 alleen leaseauto’s toegestaan met een A- of een B-label. Schraa: ‘Leasecontracten lopen vier jaar, dus in 2015 bestaat het volledige wagenpark uit energiezuinige auto’s. De activiteiten zijn effectief. Waar in 2010 de uitstoot per autokilometer 184 gram bedroeg, is dat nu gedaald tot 159 gram.’
De duurzame ambities van DHV krijgen verder vorm door dubbelzijdig te printen en bewegingsdetecterende verlichting in vergaderzalen. Maar ook door de inzet van een carpoolplein op intranet en de aanschaf van elektrische auto’s. Schraa: ’Met alle mogelijke middelen, groot en klein, werken we er aan om onze CO2-uitstoot te verminderen.’


Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.