Ads Top

TenneT: Succesvol jaar met positief resultaat

Elektriciteitstransporteur TenneT wist in 2011 een hoge leveringszekerheid te bieden waarbij de transportprijzen op een relatief laag peil bleven. Tevens werd bijgedragen aan de verdere verduurzaming van de energievoorziening in Noordwest-Europa. Er zijn forse investeringen gedaan in het versterken en uitbreiden van de netten in de Nederlandse en Duitse markt om de toenemende behoefte aan betrouwbaarheid en verduurzaming te faciliteren. De omzet van TenneT was in het boekjaar ruim € 1,5 miljard en de nettowinst bedroeg € 200 miljoen. Dat blijkt uit het jaarverslag 2011 van TenneT.
In 2011 heeft TenneT volop geïnvesteerd in de uitbreiding van het netwerk. In Nederland lopen ruim driehonderd projecten, waaronder vier grote nieuwe verbindingen van 380 kilovolt. In het noorden is een nieuw hoogspanningsstation in Eemshaven in gebruik genomen, dat gereed is voor het ontsluiten van nieuwe productie-eenheden, windparken en buitenlandverbindingen in het noorden. In de Randstad is de bouw van de nieuwe 380kV-hoogspanningverbinding begonnen. Op het vlak van innovatie zijn in dit project de eerste Wintrackmasten geplaatst, die minder belastend voor de omgeving zijn, en is de aanleg van een tien kilometer lange ondergrondse 380kV-kabel gestart. Ook is het eerste gedeelte van het hoogspanningsstation Wateringen opgeleverd, dat een essentiële schakel vormt in de energievoorziening in de regio Den Haag.
Op weg naar een CO2-vrije energievoorziening levert TenneT in Duitsland een grote bijdrage aan de Energiewende, het omschakelen van kernenergie naar duurzame energiebronnen. TenneT werkt in die context aan offshore aansluitingen in de Duitse Noordzee voor nieuwe windparken, die qua capaciteit vergelijkbaar is met de energiebehoefte van vijf miljoen huishoudens. TenneT is hiermee wereldwijd koploper. In Duitsland wordt tevens in negen grote projecten gewerkt aan de verbetering en uitbreiding van de noord-zuid-verbinding, met name om windenergie naar de eindgebruikers te brengen. In totaal is 500 kilometer aan nieuwe verbinding gepland. Voor het belangrijkste Duitse onshore project, Wahle – Mecklar, werd de regionale planningsprocedure eind 2011 afgerond. Door versterking van het Duitse net wordt ook het Nederlandse ontlast.
De komende jaren moet er fors worden geïnvesteerd. De investeringsportfolio voor TenneT bedraagt voor de komende tien jaar ongeveer 14 miljard euro, waarvan € 5,5 miljard in de Nederlandse markt. In Duitsland wordt door de overheid met de Energiewende fors ingezet op verdere verduurzaming, door tenminste 35 procent duurzame energiebronnen in de elektriciteitsproductie tussen nu en 2020 te realiseren. Offshore windenergie maakt een belangrijk onderdeel uit van de Energiewende. TenneT heeft tot nu toe opdracht gegeven voor 5,3 gigawatt aan offshore netaansluitingen. De Duitse overheid heeft daarnaast plannen om tot 2022 nog eens 6 GW aan offshore-energie aan te sluiten. TenneT heeft voorgesteld om hiervoor een gezamenlijke Duitse gelijkstroom-netbeheerder op te richten die onder andere verantwoordelijk wordt voor de planning, financiering, bouw en exploitatie van nieuwe offshore-aansluitingen. Tevens stelt TenneT dat een bindende langetermijnplanning voor offshore-aansluitingen nodig is, evenals een helder wettelijk kader inzake aansprakelijkheid om de Energiewende mogelijk te maken. Momenteel vindt een constructieve dialoog plaats met de Duitse overheid, de toezichthouder en andere relevante partijen om een structurele oplossing uit te werken.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.