Ads Top

Opnieuw bezwaren milieuorganisaties tegen vergunning RWE/Essent

De provincie Groningen maakte deze week bekend dat Essent opnieuw een aanvraag voor een natuurvergunning heeft ingediend, nadat de Raad van State deze in augustus 2011 vernietigde na bezwaren van bewoners en milieuorganisaties. Volgens het hoogste gerechtshof had Essent onvoldoende onderzocht wat de effecten van de kolencentrale zouden zijn op het Werelderfgoed De Waddenzee. Greenpeace en Natuur & Milieu hebben de nieuwe vergunning bestudeerd, en concluderen dat ook deze niet deugt. Zeehonden en bruinvissen lijden juist wél onder de nieuwe centrale. De verwachte schade aan de natuur op de Waddeneilanden is groter dan wettelijk toegestaan. Ook is de maatschappelijke noodzaak van de kolencentrale niet aangetoond.
Ron Wit, hoofd klimaat van Natuur en Milieu: “Een kolencentrale is niet alleen rampzalig voor het klimaat, maar brengt onvermijdelijke schade toe aan de Waddenzee. Als de vergunning in juli ongewijzigd door de provincie wordt vastgesteld, gaan wij opnieuw bezwaar aantekenen en stappen we zonodig naar de rechter.”
Veel vertrouwen dat de provincie Groningen klimaat en natuur in de omgeving van de kolencentrale serieus beschermt, hebben Greenpeace en Natuur & Milieu tot nu toe niet. Rolf Schipper, campagneleider Klimaat en Energie bij Greenpeace: “Burgers moeten voor elke dakkapel of de kap van een boom alle vergunningen netjes op orde hebben, maar voor vervuilende bedrijven gelden blijkbaar andere regels. Essent bouwt hardnekkig door aan de kolencentrale, terwijl het bedrijf niet eens beschikt over alle benodigde vergunningen. We hebben de provincie Groningen daarom onlangs in gebreke gesteld.”

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.