Ads Top

Meer producenten leveren groene stroom

Het aantal producenten in Nederland dat groene stroom levert is afgelopen jaar fors toegenomen. Eind 2011 waren er ruim 10.000 productie-installaties voor duurzame elektriciteit ingeschreven bij CertiQ, 36 procent meer dan het jaar ervoor. De nieuwe aanmeldingen zijn voornamelijk afkomstig van particulieren die in 2011 het initiatief hebben genomen om zonnepanelen op hun dak te plaatsen om zelf duurzame elektriciteit op te wekken. Verder is de productie van wind- en zonne-energie in ons land flink gestegen. Een en ander blijkt uit het vandaag gepubliceerde jaarverslag van CertiQ, een dochteronderneming van TenneT.Uit de jaargegevens blijkt dat zowel vraag als aanbod van duurzame elektriciteit stijgen. In Nederland werden het afgelopen jaar 11,1 miljoen certificaten aangemaakt tegen 10,7 miljoen in 2010. Het overgrote deel van deze certificaten –het bewijs dat stroom duurzaam is opgewekt- komt uit biomassa en wind. Van de duurzame energiebronnen zijn met name wind en zon flink toegenomen. Eerder maakte CertiQ al bekend dat huishoudens en bedrijven in Nederland steeds meer groene stroom zijn gaan gebruiken. Het aantal verbruikte certificaten was afgelopen jaar met ruim 20 procent toegenomen, vergelijkbaar met het stroomverbruik van ruim 1,5 miljoen huishoudens.
De certificaten zijn internationaal verhandelbaar, zoals ook de energiemarkt Europees is georganiseerd. Transparantie over de herkomst van de geleverde elektriciteit wordt ook in internationaal verband geregeld. Die internationale handel neemt steeds verder toe. Ook Nederland heeft afgelopen jaar meer certificaten geëxporteerd en geïmporteerd. Het merendeel van de geïmporteerde certificaten is afkomstig uit de Scandinavische landen. De meeste duurzame stroom komt uit de Noorse waterkrachtcentrales (67 procent). TenneT is met de Noorse elektriciteitstransporteur Statnett initiatiefnemer en eigenaar van de 580 km lange NorNed kabel, die sinds 2008 Nederland elektrisch verbindt met Noorwegen. Sindsdien wordt de kabel voor een belangrijk deel gebruikt voor de import van duurzame elektriciteit uit waterkracht. Andere landen waar certificaten uit worden geïmporteerd zijn onder meer Zweden (13 procent), Denemarken (8 procent) en Finland (7 procent). CertiQ werkt momenteel aan een nieuw systeem dat in de tweede helft van 2012 gerealiseerd moet zijn. Dit systeem maakt het nog eenvoudiger voor afnemers om de herkomst van de door hun leverancier geleverde elektriciteit in te zien en daar eventueel keuzes in te maken. Zo faciliteert CertiQ de marktwerking en keuzevrijheid voor de energieverbruiker.
Daarnaast is in 2011 door de overheid aangekondigd dat ze wil stimuleren dat ook warmte duurzaam wordt opgewekt. Het ministerie van EL&I heeft CertiQ gevraagd om duurzame warmte te gaan certificeren. CertiQ heeft verder de ambitie om in de toekomst ook andere vormen van energie te certificeren, met als doel   transparant te maken hoe sterk de energiewereld in de komende decennia zal veranderen.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.