Ads Top

Goede resultaten Delta

DELTA laat over 2011 goede cijfers zien, ondanks de stagnerende economie. Het nettoresultaat over het afgelopen jaar bedraagt bijna 83 miljoen euro. De omzet groeide met ongeveer 5% naar 2,2 miljard euro. Door dalende elektriciteitsprijzen en stijgende brandstofkosten is het operationeel resultaat van het energiesegment beduidend lager dan in 2010. Daar staat tegenover dat de operationele resultaten binnen het afvalsegment en het segment netwerken veel beter waren.
De elektriciteitsprijzen staan onder druk door overcapaciteit en economische tegenslag in Europa. Vanuit de groei-economieën in Azië en Zuid-Amerika neemt de vraag naar brandstoffen echter toe met stijgende prijzen als gevolg. De marges van de elektriciteitsproducenten worden hierdoor geringer. Desondanks slaagde DELTA er in de brutomarge met enkele miljoenen te verbeteren. Deze verbetering is volledig toe te schrijven aan de gunstige resultaten in het afval- en netwerksegment. De bedrijfsactiviteiten binnen het segment afval presteerden goed door een uitstekende bezettingsgraad van de beschikbare verbrandingscapaciteit. Aan de netwerkkant gingen de resultaten omhoog dankzij de positieve tariefontwikkeling en de goede kostenbeheersing.
Het resultaat uit joint ventures en geassocieerde deelnemingen was in 2011 eveneens beduidend hoger dan in 2010. Een belangrijk deel van dit resultaat is toe te schrijven aan de goede resultaten van waterbedrijf Evides. DELTA is 50%-aandeelhouder van Evides.
Het afgelopen jaar stond in het teken van de versterking van de financiële positie van het bedrijf. Uit de verbetering van de creditrating (van BBB naar BBB+) blijkt dat deze koers vertrouwen wekt. Kredietbeoordelaar Standard & Poor’s maakte in juni de opwaardering bekend en noemde onder meer de stabiele resultaten op het gebied van water en afvalverwerking als gunstige factoren. Restrictief investering- en aannamebeleid, kostenreductie en het lopende efficiencyprogramma droegen ook bij aan de goede beoordeling. De netto bedrijfslasten zijn bijna 8 miljoen euro lager dan in het voorgaande jaar.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.