Ads Top

TenneT en elektriciteitsproducenten vergroten transparantie elektriciteitsmarkt


TenneT en de elektriciteitsproducenten die actief zijn in Nederland gaan vanaf 1 maart inzicht geven in beschikbaarheid van de centrales. Via een website wordt dan actuele informatie over de beschikbare productie van elektriciteit getoond. Door meer inzicht te geven in actuele situaties, kan de markt beter anticiperen.
Energiecentrales in Nederland zijn niet altijd in bedrijf. Er kan sprake zijn van onderhoudsperiode of onverwachtse uitval. Vanaf 1 maart geven TenneT en de elektriciteitsproducenten actuele informatie over de beschikbaarheid van deze centrales. Hiervoor krijgt de elektriciteitstransporteur de gegevens van de producten aangeleverd. Voorzien wordt dat deze transparantie leidt tot stabielere prijsvorming en een beter functionerende markt. Partijen die actief zijn op de energiemarkt kunnen meer nauwkeurige afwegingen maken door actuele situaties mee te nemen in hun dagelijkse activiteiten.
Het direct inzichtelijk maken van geplande en niet-geplande beschikbaarheid van productie bouwt voort op een vrijwillig initiatief van de elektriciteitsproducenten in Nederland. Vanaf 2006 werd al informatie over beschikbaarheid van centrales gepubliceerd. Op dit moment gebeurt dat via productiondata.nl, een site van branche-organisatie Energie-Nederland. Vanaf 1 april 2012 zal deze informatie alleen nog worden gepubliceerd via http://energieinfo.tennet.org. TenneT is in 2009 begonnen met deze website om actueel inzicht te geven in de elektriciteitsmarkt. Op de website wordt informatie gepubliceerd over belasting, het transportnet en buitenlandverbindingen, productie en balanshandhaving.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.