Ads Top

Resultaat Eneco groeit

Eneco kijkt tevreden terug op 2011. Het bedrijf realiseerde in 2011 een nettoresultaat van € 204 miljoen, hetgeen een stijging van € 63 miljoen (45%) is ten opzichte van 2010 (€ 141 mln.). Aan de stijging van het resultaat dragen alle bedrijfsonderdelen bij.  Er is meer windenergie opgewekt, het klantenbestand is uitgebreid, de investering in gasopslag en Enecogen vertaalt zich in financiële bijdragen en de kosten zijn gereduceerd. Joulz heeft de indirecte kosten teruggebracht en bij Stedin zijn de opbrengsten toegenomen. Het aantal medewerkers ligt gemiddeld lager dan vorig jaar, inclusief de medewerkers van Oxxio. Bedrijfsbreed hanteert Eneco een strikte kostenbeheersing.
Eneco gaat naar eigen zeggen de komende jaren voort op de ingeslagen weg: investeren in duurzame energieproductie, verbetering en vernieuwing van het distributienetwerk en het bieden van innovatieve oplossingen voor de energievragen van onze zakelijke en huishoudelijke klanten. Duurzame energie voor iedereen is daarbij het leidende motto.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.